9.sınıf fizik dersi 1.dönem 2.yazılı sınavı cevap anahtarı

2016-2017   EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
CEVAP ANAHTARI

A.      Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
“ivmeli, kohezyon, eylemsizlik, skaler büyüklük, metrik sistem, fizik, matematik, kütle, kesit alanı, özkütle”
1)       Doğa olaylarını konu alan bilim dalına …..Fizik….. denir.
2)       Kütle ve …..hacim….. maddenin ortak özellikleridir.
3)       Tüm dünyada kullanılan ortak birim sistemine …..metrik sistem….. denir.
4)    Bir maddenin dayanıklılığı …..kesit alanı….. ve hacmine bağlıdır.
5)    Kütle, hacim, zaman, sıcaklık gibi tek bir sayı ile ifade edilebilen büyüklüklere …..skaler büyüklük…... denir.
6)    Maddeyi oluşturan tanecikler arasında çekim kuvveti vardır. Bu kuvvete …..kohezyon….. denir.
7)    Bir maddenin birim hacminin kütlesine …..özkütle….. adı verilir.
8)    Bilimsel bilginin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde gözlem, deney, …..matematik….. ve rasyonel düşüncenin etkisi vardır.
9)    Duran cisimlerin durma eğiliminde, hareket hâlindeki cisimlerin de hareket etme eğiliminde olma özelliklerine …..eylemsizlik….. denir.
10)  Kuvvet etkisindeki cisimler …..ivmeli….. hareket yapar.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.