11.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları,Ekoyay,sayfa 110

reklamlar
11.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları,Ekoyay,sayfa 110
SAYFA 110
 a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye) 
 4. OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER  
Derste kullanmak üzere sınıfa bir halk hikâyesi, bir masal metni getiriniz. 
MASAL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
HALK HİKAYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

◆ 9. sınıf  Türk Edebiyatı ders kitabınızın  “Olay Çev re sin de Oluşan Ede bî Metinler” adlı 3. ünitesini gözden geçirerek aşağıdaki soruları cevaplayınız

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLER İÇİN TIKLA

• Türk edebiyatında Tanzimat Döneminden önce anlatmaya bağlı hangi edebi metinler bulunmaktadır ? Bu türlerin özellikleri nelerdir ?

KISA CEVABI İÇİN TIKLA

• Tanzimat öncesi Türk edebiyatında öyküleyici anlatımın özelliklerini abartı (mübalağa), ka lıplaşmış söz ve ifadeler, konuşma diline yakınlık  gibi unsurlardan hareketle belirleyiniz. 

Tanzimat öncesi Türk edebiyatında öyküleyici anlatımında abartılı anlatım , kalıplaşmış ifadeler kullanılmıştır.
Dil konuşma diline yakındır.

• Modern (Batılı tarzda) hikâyenin Türk edebiyatında ortaya çıkışı  hakkında bilgi toplayınız.

KISA CEVABI İÇİN TIKLA

• Hikâye tarzları ve bu tarzların  özellikleri nelerdir ?

CEVABI MADDELER HALİNDE..TIKLA
◆ Tanzimat yıllarından başlayarak ede bi ya tı mı za ye ni ede bî türlerin girmesinin sebepleri nelerdir?

KISA CEVABI İÇİN TIKLA


👉DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.