11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 105

reklamlar
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 105
SAYFA 105
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
Denizin durumuyla ilgili ifadeler : Arı ,duru ,coşku , heyecan , Bir çocuk ruhu kadar her şeyi unutan, Bir çocu ruhu kadar şimdi nurlu, lekesiz uyuyor.

Şairin ruh haliyle ilgili kelime ve ifadeler :bütün bir gecelik kederlerimin coşkunluğu , o perişan hayal , şikayetçi ve dargın ,karanlıklar çöktüren bakışım ,kederli ve aciz ,

Mai Deniz şiiri yazarın kendi "ben"ini ifade eden bir şiirdir.

2.Mai Deniz şiirinde deniz akşam coşkun ve heyecanlı iken sabah durulmuştur.Şair, denizi canlı bir varlık olarak düşünmüş, kendi ruhsal durumuyla onun hırçın ve sessiz hallerini karşılaştırmıştır.

3. Elhan-ı Şita şiirinde kendi anlamı dışında kullanılan kelime ve ifadeler :
"Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgileri, güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz melek kanadının saçağı, mavi tüyler, tabiatın ruhu, gölgeler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyaz örtü, emelller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömertliğin eli, kışın eli, kuşların ezgileri, ümit sessizliği."

Bu kelimeler ve ifadeler şiirin imgeli ve sanatlı olmasına katkı sağlıyor.

6.etkinlik:
Şiirlerdeki tabiat ögeleri duyguları ifade ederken tabiat unsurlarını  bir araç olarak kullanmak amaçlanmıştır.

4. Mai Deniz ve Elhan-ı Şita şiirleri ahenk , ritim ve söyleyiş özellikleri , daha önce hiç kullanılmamış çok farklı imgeler , şiir dilinin düzyazıya yakınlaştırması bakımından Türk şiirine yenilik getirmiştir.


5.Yorum sizin...

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
.......PARNASİZM.....SERVETİFÜNUN....
.....ANJAMBMAN....

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.