11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 104

reklamlar
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 104
SAYFA 104
c) Anlatıcı kelimelerle resim yapmaya çalışan bir ressam olarak nitelendirilebilir.
www.edebiyatfatihi.net
26.CENAP ŞEHABETTİN EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLA

27. Elhân-ı Şitâ Cenap Şehabettin'in şiiri Türk edebiyatında ahengi, ritmi ve söyleyişi ile nadir eserlerinden biridir.

5.ETKİNLİK

TEMA : Şitaiyyede kış , Elhan-ı Şita'da "kar" Külbe-i İştiyak "doğa" teması 
ZİHNİYET : Her üç şiirde bireysel duyguları anlatmıştır, dönemin siyasi ve sosyal gerçekliğiyle ilişkisi yoktur. Külterel gerçekliğiyle ilişkilidir.
AHENK: Üç şiirde de kafiye ,redif ,aruz ölçüsü gibi ahenk unsurları kullanılmıştır.
ŞİİR DİLİ :Üç şiir de Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü imgeli , sanatlı dil kullanılmıştır.
GERÇEKLİK :  Üç şiirde de doğal gerçeklik kurmaca gerçekliğe dönüştürülmüştür.

Elhan-ı Şita şiiri aruz ölçüsü , beyit nazım birimi , kullanılan dil bakımından Divan şiiri geleneğine  ; temanın ele alınış biçimi yönünden Tanzimat şiiri geleneğine yakındır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.