10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,Yıldırım,sayfa 99
SAYFA 99
 Yukarıdaki tanım ile okuduğunuz be tim le me pa rag raf la rı nı da dik ka te ala rak Ali Rıza Bey ve Salih Ağa ad lı me tin ler de por tre le ri n nasıl ifade edildiğini tartışınız.

Metindeki portrelerde karakterler fiziki ve ruhsal özellikleriyle betimlenmiştir.
• Ulaş tığı nız so nuç lar dan ha re ket le yukarıdaki metinlerde tanıtılan kişilerin fiziki ve ruhi portre le ri ni aşa- ğı da ki nok ta lı yer le re ya zı nız.

ALİ RIZA BEY
Fiziksel porte : Titiz denecek kadar temiz
Ruhsal portre : Çok bilgili, çalışkan bir adam, Fakat ne bilgisi ne de çalışkanlığı işe yarar cinsten değildi, gülünç denecek kadar nazik ve mahcup bir adam,  Hak yeme, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi. 

SALİH AĞA:
Fiziksel porte: kılık kıyafeti itibarıyla bir dilenciden hiç farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde bile onun çorap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık pabucunun içinde, kara ve çatlak topuklu ayakla rı, ellerinden ziyade ortadadır.
Ruhi portre : baş parmağı oğulmakta ise Salih Ağa ’nın mutlaka canı bir şeye sıkılmış demektir. Eğer bunlardan biri ayakkabıyı, parmaklarının ucunda hafif hafif oynatmakta ise biliniz ki keyfi ye rindedir. Çıplak tabanlarını sizin yüzünüze doğru uzatıyor ve hareket siz duruyorsa emin olunuz ki yeni gasbettiği bir lokmanın hazım devresini geçirmektedir


10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar