11 Kas 2016

SERENAD ŞİİRİNDEKİ İMGELER

REKLAMLAR

 http://www.edebiyatfatihi.net/SERENAD ŞİİRİNDEKİ İMGELER:  
Edebî eserlerde yazar veya flairin ürettiği orijinal benzetme veya zihinsel tasarımlar “imge” olarak adlandılır. İmgede genellikle şair veya yazarın dış dünyadan aldığı  göstergeleri kendine özgü bir ifadeyle yeniden dönüfltürmesi söz konusudur. İmge, bir veya birden çok kelimeyle oluşturulabilir. Gizlenmiş benzetmeler olarak da nitelendirilen imgeler eski şiirimizde ortakken son dönem şiirinde her şairin kendine özgü olarak ürettiği imgeler, kullanımaktadır.

Ahmet Muhip Dıranas'ın SERENAD adlı şiirinde 
“Bir kuş sesi gelir dudaklarından; / Gözlerin, gönlümde açan
nergisler.” dizelerinde, dış dünyaya ait unsurlar şairin sevgilisini andıracak şekilde aktarılmış ve imgesel bir anlatım kurulmuştur. Şirde geçen “gözlerinde bulut, saçlarında çiy” olan bir kişi de şaire özgü bir imge ve özgün bir tasarım olarak değerlendirilebilir.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon