Sevgili takipçilerimiz , bu yazımızda her okulda olan okul-aile birliği ile ilgili açıklamalara yer vereceğiz...Bu toplantıların amacı nedir , niçin gerçekleştirilir , neler konuşulur gibi soruların cevabını aşağıdaki açıklamalarda bulabilirsiniz...edebiyatfatihi.net
OKUL AİLE BİRLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Okul aile birliğinin kuruluş amacı, MEB'e  bağlı okullarda okul ile aile arasında bütünleşmeyi geliştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamaktır. Aile Birliği , okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur. Okul aile birliği okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenci velilerinden seçilen yönetim kurulu başkan ve üyelerinden oluşur. Öğrencilerin disipline, ders çalışmaya, sorumluluk yüklenmelerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı , topluma yararlı fertler olarak yetişmelerini sağlamaya yardımcı olmak okul aile birliği görevleri arasında sayılabilir 
Şimdi sizlere biraz Okul Aile Birliği hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Nasıl kurulur? Kimlerden seçilir? Kaç üyeden oluşur? Ne zamanlar toplanır? Neler Yapar? Bütün bir yıl yapılacak çalışmalar nelerdir?


Birliğin organları şunlardır; 
a) Genel kurul (Bütün veliler, okul öğretmen ve idarecileri ile gönüllü üyelerden oluşur.) 
b)Yönetim Kurulu, (Genel kurulca seçilen üyelerden oluşur) 
c) Denetleme Kurulu, (genel kurulca seçilen üyelerden oluşur.)
Nasıl Kurulur? Her eğitim yılının başında tüm velilere 15 gün önceden gündem maddeleri belirtilerek duyurulmak sureti ile gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında gönüllü olan veli adaylardan talip olanlar arasından açık oylama ile seçim yapılmak sureti ile seçilir.
Kimlerden Seçilir? Olağan Genel Kurula katılan ve aday olan gönüllü veliler arasından seçilir.
Ne Zaman Toplanır? Okul Aile Birliği yönetim kurulu gündemi belli olmak üzere ayda bir, denetleme kurulu 6 ayda bir olmak üzere yılda en az iki defa ve lüzum üzerine toplanır.
Kaç Üyeden Oluşur? Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bunların 2 si velilerden 1´i öğretmenler kurulu arasından seçilir.
Yönetim kuruluna kimler seçilemez? Bir üye birden fazla birlik yönetiminde görev alamaz Devletim şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref hasiyet kırıcı suçlarla resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştıranlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar seçilemez.
Okul Aile Birliğine Dışardan Üye Kabul edilir mi? Okul Aile Birliği kurulunda yer almayan üyeler Birliğin ortak kararı ile "Gönüllü Üye" seçilirler. Gönüllü üyeler arzu ettikleri durumda katılımlarını önceden Okul Aile Birliği Başkanına bildirmek sureti ile toplantılara katılabilirler.
Üyeliğin düşmesi nasıl olur ? Yönetim kurulu üyesinin istifası veya öğrencisinin bir başka okula nakil gitmesi durumunda üyelik, 3 defa özürsüz toplantıya katılmaması halinde düşer. Yerine En çok oyu alan yedek üye seçilir. 
Görevleri nelerdir? 
 Birliğin görevleri şunlardır:
a) Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında anne ve babaları aydınlatmak, 
b) Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak, 
c) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile işbirliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkânlar hazırlanmak, 
d) Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla işbirliği yapmak, 
e) Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak. 
f) Yönetim Kurulu çalışmaları sırasında karşılaşan güçlüklerin giderilmesi konusunda okul müdürlüğü, veliler ve ana-babalarla işbirliği yapar. 
) Yönetim Kurulu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı genel ve diğer yetkili mercilere karşı sorumludur. 
h) Okulun kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işletmek veya kiraya vermek.
Okul Aile Birlikleri Başka Neler Yapar ? 
 1- Düzenli olarak Okul Aile Birliği toplantıları düzenleyerek gündem maddelerini toplanıp 
2- Gündemde yer alan konuları tartışarak çözümler üretir. 
3- Okul ve öğrencilerin sosyal etkinliklerine destek verir. 
4- Öğretmenler Günü Kutlamasına destek verir. 
5- Okul içi Kermesler düzenler. 
6- Okulun Yardım Komitesine destek olur. 
7- Veliler ile iletişimi geliştirmek amacı ile günler ve organizasyonlar yapar. 
8- Öğrenciler için okulda moral günleri organize eder. 
9- Fakir Öğrencilere yiyecek, giyecek ve kırtasiye yardımı veya burs ayarlar. 
10- Öğrencilerin okul dışı gezilerinin düzenlenmesinde Okul idaresine destek verir. 
11- Rehberlik tarafından düzenlenen tüm veli seminerlerinde destek verir.
12 -Velileri okul aktivitelerinden haberdar etmek amacı ile Okul Aile Birliği Bültenini yayınlar. 
13- Derslerde öğretmenlerin konularda faydalanabileceği konuşmacılar getirir. 
14- Okul Aile Birliği web sitesini düzenler. 
15- Velilerimizin sorunlarını Okul idaresinin karşısına getirerek çözümüne kadar konuları takip eder. 
16- Okulun ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olur. 
17- Okul ihtiyaçlarının giderilmesinde velilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile sıkı ilişkiler kurar. 
18- Okula velilerin bağış yapmasını sağlar. 
19- Okul giderlerinin karşılanması hususunda kararlar alır, takibini yapar.
20- Problemli öğrencilerin problemlerinin çözümü yönünde yardımcı olur. 
21- Okul disiplinin sağlanmasında okul idaresine yardımcı olur. 
22-Yılsonu geceleri, sergiler düzenler. 
23- Okulda yapılacak olan belirli gün ve haftalara katılır ve yardımcı olur. 
24- Yönetmelik gereği verilen görevler yerine getirilir. 
25- Her ay toplantı gerçekleştirir. 
26- Okul yönetimine ve öğretmenlere öneriler sunar. 
 
Görev Dağılım Nasıl yapılır? Genel kurul toplantısından sonra 2 hafta içinde toplanarak aralarında görev dağılımı yapar.Başkan: Veli üyelerden olur en fazla 4 dönem yapabilir. Başkan Yrd: Bütün üyelerden olabilir. Muhasip: Bütün üyelerden olabilir Sekreter: Bütün üyelerden olabilir 3 Üye: Bütün üyelerden

Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. Üç tane çocuğum okula gidiyor her toplantıda para isteniliyor devlet okulların ihtiyacını hicmikarşılamıyo sözde aile birliği üyeleri bu parayı kendi çıkarları icin mi kulaniyoracaba

    YanıtlayınSil
    Yanıtlar
    1. HASAN BEY, BENCE SİZ OKULAİLE BİRLİĞİ TOPLANTILARINA KATILINIZ. HATTA YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALMAYA ÇALIŞINIZ. OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI OLUNUZ. ŞAYET SEÇİLEMEZSENİZ DENETİM KURULUNDA GÖREV ALMAYA ÇALIŞINIZ. MUHTEMELEN DENETİM KURULUNDA MUTLAKA GÖREVİNİZ OLUR. EMİN OLUNUZ Kİ BİR SENE SONUNDA KAFANIZDA OLUŞAN TÜM SURLARIN CEVABINI YAŞAYARAK ÖĞRENECEKSİNİZ. SAYGILARIMLA

      Sil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar