18 Eki 2016

BİLİMSEL YAZI ÖRNEKLERİ

REKLAMLAR

OKYANUSLARDA YAŞAMDenizler ve okyanuslar, yüzeyden tabandaki hendeklerin dibine kadar pek çok hayvan ve bitki türünü barındırır. Yaşam, karada olduğu gibi denizlerde de büyük oranda bitkilere bağımlıdır. Başlıca besin kaynağı, bitkisel plankton denilen mikroskobik bitkilerdir. Bunlar, besin üretmek için su, karbondioksit ve minerallerin yanı sıra güneş ışınlarındaki enerjiyi kullanır. Fotosentez olarak bilinen bu işlem arasında atmosferdeki oksijenin %70'ini üretir.Bitkisel planktonlar fotosentez için gereken güneş ışığının bulunduğu yüzey sularında yaşayabilir. Hayvansal planktonlarsa fotosentez yapmaz ve derinlerde de yaşayabilir. Bunlar, bitkisel planktonlarla ya da öteki hayvansal planktonlarla beslenir. Her iki tür plankton da küçük denizanasından, balina gibi bazı büyük türlere kadar birçok balık ve deniz hayvanı için besin kaynağıdır. Plankton sayısı, bir alandan diğerine ve mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir. Planktonlar, en çok kıta sahanlıklarında ve kutup bölgelerinde bulunur. Planktonlar, tatlı suda da yaşayabilir. Bir göl, deniz ya da akarsudan alınan örneği mikroskopta inceleyin. Bakalım sık rastlanan bazı planktonları tanıyabilecek misiniz?

Denizler ve Okyanuslar (TÜBİTAK Yay.)

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon