29 Eyl 2016

Ziya Paşa'nın diyarı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm gazelindeki söz sanatları

REKLAMLAR

ZİYA PAŞA GAZELİ
Genel bilgiler : 
Ziya Paşa’nın gazelinde Osmanlı'nın geri kalmışlığından , Batı ülkelerinin gelişmişliğinden bahsediliyor. Yöneticilerin eğitime, ilme önem vermediği, insanların zulme uğradığı anlatılıyor. Ziya Paşa bu gazelinde 
  • İçinde bulunduğu zamandan şikayet etmektedir.
  • Eski şiir biçimlerine bağlı kalmıştır. 
  • Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. 
  • Öğüt verici ve ders verici didaktik bir şiir tarzı vardır. 
GAZELDEKİ YENİ KAVRAM VE İMAJLAR , İMGELER

"Hükümet, filozof, Eflatun" gibi sözcükler o dönem için yeni sayılabilecek kavramlardır. Ziya Paşa, Aydınlanma Döneminin etkisini hisstemiş, bilime, aklın üstünlüğüne önem vermiştir.
Küfür diyarı ,salhane , hükümet kapısı , virane-kaşane gibi imgeler kullanılmıştır.

GAZELDEKİ SÖZ SANATLARI
www.edebiyatfatihi.net
İlk beyitte küfür diyarı denilerek İSTİARE 
Aynı beyitte Ziya Paşa  “kâşâne, vîrâne, dârüşşifâ” imgelerini kullanarak    İSTİARE sanatından ,
kaşane(mükemmeliyet-seçkinlik) -virane (harap , yıkık ) sözcükleri arasında TEZAT 

2.beyittte ünlü filozof Felatun'u hatırlatarak TELMİH (HATIRLATMA) 

4.beyitte "cihan namında bir maktel-i âm( adına cihan denilen insanların katledildiği bir yere ) dizelerinden TEŞBİH (BENZETME) sanatı yapılmıştır.

5.beyitte Ziya denerek Nida(seslenme) sanatı yapılmıştır.

www.edebiyatfatihi.net

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon