Senaryo ve Edebi Metinler (Roman,hikaye) Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar, Maddeler Halinde


    
Senaryo ve Edebi Metinler (Roman,hikaye)  Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar, Maddeler Halinde
Senaryo ve Edebi Metinler (Roman,hikaye)  Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar, Maddeler Halinde


Senaryo , kavramlarını büyük ölçüde edebiyattan almış bir sanat dalıdır. Edebiyat ve sinema arasındaki temel benzerlik, senaryo metnindeki kurgu ile anlatmaya dayalı edebî metinler arasında yer alır. Senaryo; dramatik kurguyu, sahne düzenini, diyalogları ve dekor değişimlerini esas alarak hazırlanmış kendine özgü tekniği olan metindir. Anlatmaya dayalı edebî metinler ise dilin bireysel tarzda kullanımı  çevresinde oluşturulmuş; olay, mekân, zaman, şahıs  kadrosu gibi yapı unsurlarının meydana getirdiği kurgunun bir anlatıcı tarafından nakledilmesi esasına dayanır. Bu bakımdan, sinemanın hammaddesi olarak görülen senaryolarda, anlatmaya dayalı  edebî türlerden, yani roman ve hikâyeden yararlanılmıştır.

                                                   
Senaryo ve Roman Metinleri Arasındaki Farklılıklar, Maddeler Halinde
  • Senaryo sinemaya dönüştürülmek edebi metinler ise (roman , hikaye vb.) okuyucuya edebi zevk vermek amacıyla yazılır.
  • Senaryoda sinematografik bir dil kullanılırken edebi metinlerde ise sanatsal bir dil kullanılır.
  • Senaristin oluşturduğu metni okuyucu göremez. Edebi metinlerin   yazarı ise okuyucu ile kelimeler aracılığıyla buluşur.
  • Senaryo yazılırken çağın sinema ve teknolojisi dikkate alınırken edebi metinlerde bu durum yazarı sınırlamaz
  • Senaryo yönetmen , yapımcı gibi profesyonel kişilere yönelik yazılırken edebi metinler okuyucu kitlesini hedefler.
  • Senaryo yazarı edebi eser ve bilgilerle kendini geliştirmeliyken edebi metin yazarlarının  sinema ve televizyon teknolojisini bilmesine gerek yoktur.
Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.