ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE TEMANIN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE TEMANIN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE
  • Tema, diğer metin türlerinde olduğu gibi anlatmaya bağlı metinlerde de yapıyı kuran birimler arasındaki birlik ve bütünlüğü sağlayan bir öğedir.
  • Anlatmaya bağlı metinlerde temayı olay örgüsünü meydana getiren parçalar arasındaki çatışma, oluşturur.(edebiyatfatihi.net)
  • Bu metinlerde tema insanı konu alan her şey olabilir.
  • Anlatmaya bağlı metinlerde tema, olay örgüsünün içinde yedirilmiş olarak yer alır
  • Anlatmaya bağlı  metinlerde  çok değişik  temaların  işlendiği görülse de belli türlerde aynı temaları görmek mümkündür. Örneğin destanlarda genellikle kahramanlık teması işlenirken masallarda iyilikseverlik, erdem, tutumluluk, cömertlik gibi temalara çokça rastlanır...(wwww.edebiyatfatihi.net)Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.