12 May 2016

MÜLAKAT YAPAN KİŞİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR ?

REKLAMLAR

MÜLÂKAT KURALLARI

MÜLAKAT YAPAN KİŞİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR ?
  • Görüşme yapan kimsenin konuşacağı kimseyi konuşmaya ikna etmesi, onun hakkında bilgi edinmesi gerekir. İlk etki önemlidir. Onun için, giyiniş, hareket, konuşma ve görüşmede önemlidir. Karşımızdakiler ilk yargılara bunlardan varırlar. 
  • Görüşmenin amacı açıkça belirlenmeli zamanı ve süresi önceden saptanmalıdır.
  • Konuşma konusu açıldıktan sonra bir süre havadan sudan konuşarak mülakata girilebilir. Havayı yumuşatacak giriş yapılarak, asıl konuya girişi sağlayan bir soru sorulmalıdır.
  • Görüşme yazarı sabırlı, dikkatli, nazik, güler yüzlü, samimi, iyi dinleyici olmalı; söylenenleri ilgi ile dinle­meli; konuşma istemediği bir yöne girmiş olsa dahi memnuniyetsizliğini belli etmemeli; söz başka bir konuya geçerse, nezaket ve dikkatle gerekli soruları sorarak, tekrar konuya dönmeyi sağlamalı; asla boş bulunup sohbete dalmamalı; hep kendi konuşarak karşısındakini sıkmaktan kaçınmalıdır.
  • Görüşme yazısında; görüşülen kimsenin adı, ne işle uğraştığı; hangi gaye için kendisiyle konuşulduğu; buluşma yeri; sorular ve cevaplar; mülakat yapılan kimsenin o konu üzerindeki temel görüşü belirtilme­lidir.
  • Cümleler açık, yalın olmalı; konuşma çizgisinden, tırnak işaretin­den faydalanılmalı; konuşmanın ayrıntılarına girmeyip, ana fikirler üze­rinde durulmalıdır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon