MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ VE SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞITLARI

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI

1.      Öğretici metinlerde, ……………………. İslamiyet öncesi;…………………, İslamiyet sonrası Türk tarihini ve kültürünü ön plana çıkarmıştır.
2.      Millî Edebiyat akımı, 1911 yılında Selanik’te Ömer Seyfettin’in …………………. adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar.
3.      Yusuf Akçura’ya ait …………………. adlı eser, Türkçülük akımının bildirisi (manifestosu) olarak tarihe geçmiştir.
4.      Mehmet Emin Yurdakul "…………………." adlı şiiriyle edebiyat dünyasında ses getirmiş ve millîyetçilik duygularını harekete geçirmiştir
5.      Millî Edebiyat Dönemi’nde …………………….. ve ‘’ …………………………………. sade dil ve hece ölçüsüyle Türkçülük akımının etkisinde yerli konuları ele alan şiirler yazdılar.
6.      Ziya Gökalp merkezli şiir anlayışında yazılan şiirlerde genelde halkın kullandığı yalın bir Türkçe kullanılmış; aruz yerine hece ölçüsü tercih edilmiştir. …………….. ……………….. ve ……………….Dönemi sanatçılarının tersine toplumsal konulara yöneliş söz konusu olmuştur
7.      "Nazmı nesre yaklaştırma" çabaları  Millî  Edebiyat yıllarında’’………………. te, daha önce’’………………………. görülür
8.      Mehmet Akif Ersoy; Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Küfe gibi eserleriyle Türk edebiyatında ……………………. türünün başarılı örneklerini vermiştir.
9.      Yahya Kemal Beyatlı’nın şiiri ile Millî Edebiyat Dönemi hece şiiri arasında sanat anlayışı, ahenk ve yapı bakımından değil, ……………. konulara yönelme bakımından ilişki kurulabilir.
10.  Ziya Gökalp sanatı ‘’………………..’’ için yapma anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerinde çoğunlukla kuru bir ………………….. göze çarpar.
11.  ‘……………………. “Açık Deniz’’de’’ …………………… ise “Merdiven’’ şiirinde doğadan manzaralar sergileyerek deniz, sema, akşam, sonbahar gibi kavramlar etrafında duygularını dile getirmişlerdir
12.  Ömer Seyfettin "Forsa" hikâyesinde ……………………………. metin aracılığıyla vermiştir.
13.  Memleketin ve köyün acı gerçeğine arada bir değinme eğilimi gösteren ………… …………    ……….   uzun yıllar eserlerini hükümet baskısı nedeni ile yayımlayamamıştır.
14.  Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit, Reşat Nuri, Memduh Şevket gibi yazarlar, ………………. ; Selâhattin Enis, F.Celâlettin, Osman Cemal gibi sanatçılar …………….. ilkelerini benimsemişlerdir
15.  ………… …………… …………, romanlarında Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınları ele alır.
16.  Millî Edebiyat’a kadar romanın gölgesinde kalan hikâye türü bu dönemde özellikle de ……………………. ’in çabalarıyla bağımsız bir tür hâlini almıştır
17.  Millî Edebiyatın en önemli iki hikâye yazarı ……………………  ile ………………..’dir.
18.  Bu dönemin önemli romancıları …………………………… , …………..……………………, ……………………… , …………………………..
19.  Selanik’te çıkarılmaya başlanan “…………………………” dergisi etrafında bir araya gelen’’……………………………, ………………………..,ve ………………………… Millî Edebiyat'ın oluşumunu başlatmışlardır.
20.  Şiirde ………………………., ……………………. ; roman ve hikâyede …………………………,     ……………………… , ………………………, …………………….  öne çıkan isimlerdir.
21.  Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçisi olarak ün kazanan ‘’……………………….. ‘’araştırmalarıyla pek çok şairin (özellikle Türk halk şairleri)tanınmasını sağlamıştır.
22.  ………………………….  daha çok, Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır.
23.   ‘Millî Edebiyat hareketinin felsefî ve sosyolojik boyutu, ……………….  tarafından şekillendirilmiştir
24.  Genç Kalemler dergisini ………………………. ve ……………………… Yurdakul çıkarmıştır.

25.  Ali Canip Yöntem’in yazdığı "……………….." makalesi, Millî Edebiyat Dönemi'nin başlangıcı kabul edilir.
büyütmek için resmin üstüne tıklayınız


Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. yeni lisan makalesini ali canip yöntem değil ömer seyfettin yazdı.

    YanıtlayınSil
  2. 25. soruda yeni lisan makalesini ali canip yöntemdeğil ömer seyfettin olması gerekiyor.

    YanıtlayınSil
  3. Uyarınız için teşekkürler , düzeltir özür dileriz ...

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar