MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞIDI , UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI

SORU VE CEVAPLARI HAZIRLAYAN:
www.edebiyatfatihi.net  edebiyat editörleri

1. Mehmet Emin Yurdakul'un ".................. .........................." şiirinde dillendirdigi "Ben bir Türk'üm dinim, cinsin uludur" dizesi Türkçülük akımının sloganı olmuştur.

2. 11 Nisan 1911'de çıkan "Genç Kalemler" dergisinin başmakalesi "............... .................." başlıgını taşır.
www.edebiyatfatihi.net 3. ..................... ....................... , "Promete" adlı şiirinde ülkemizin gerilemesinden, Batı kalkınırken bir varlık gösterememesinden yakınarak, gelişmiş ülkelerin bilim ve fenninin alınıp ülkenin gelişmesine katkı saglanmasından söz etmektedir.

4. .................. ........................ Türkçülük akımının benimsenmesi yolunda şiir, makale ve hikayeler yazarak büyük hizmetler görmüştür.

5. ....................... ile başlayan dilde sadeleşme Türkçülük akımıyla bilinçli bir programa girmiştir.

6. .................. ...................... 1908'den sonra Türkçülük düşüncesinin yayılması ve edebiyata yansımasında öncü bir düşünürdür.

7. Ömer Seyfettin, Selanik'te çıkan ...................... ...................... dergisinde yayımladıgı makalelerle milli bir edebiyat oluşturmak için öncelikle milli bir dilin gerekliligi üzerinde durmuştur.

8. ........................... ,Osmanlı Devleti içindeki tüm etnik grupların üzerinde bir "Osmanlılık" duygu ve düşüncesini ortaya çıkararak Osmanlı Devleti'nin çıkarları dogrultusunda gayret etmelerini saglamaya yönelik bir düşünce akımıdır.

9. Mehmet Emin Yurdakul düzyazı eserlerini ......................... ....................... adı altında bir araya getirmiştir.

10. ........................... Batı'nın teknolojik üstünlügünü kabul edip Batı tekniginin alınmasını isterken taklitçiligi reddeder.

11. .............................. akımına göre Osmanlı Devleti'nin en büyük problemi Batılı olmamaktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla tek kurtuluş yolu vardır,o da bu yüzyılın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir devlet ve millet halini almaktır.

12. Ali Canip Yöntem , Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul .................................... akımını benimsemişlerdir. 

www.edebiyatfatihi.net 

13.Yusuf Akçura’nın ………………………… adlı makalesi Milli edebiyat döneminin en önemli makalelerindendir.

14. Makalenin ana ögesi .......................... .

15. .................. ...................... , Genç Kalemler dergisinde yayınlanan Yeni Lisan adlı makalede dil konusunda işlemiştir.

16. ........................................ ve Cenap Bey'le Münakaşalarım Ali Canip Yöntem'in makalelerinden oluşan eserleridir.

17. 1912'de tıbbiyeli gençlerin bir araya gelerek kurduğu dernek ..................... .....................'dır.

18. Edebiyatımızdaki ilk makaleyi yazan sanatçı ...........................'dir. 

www.edebiyatfatihi.net 

19. Batıcılık düşüncesi etrafında toplananların çıkardıgı dergi ...........................'tır.

20. Mehmet Akif'in temsilcisi oldugu düşünce akımı ..............................'dır.

21. Fıkralarını Bize Göre adlı eserinde toplayan Fecr-i Ati sanatçısı ...............................'dir.

22. Mehmet Emin Yurdakul tarafından Türkçülük akımını desteklemek için çıkarılan ve aynı isimle bir dergi çıkaran dernek ...................... ..................... dernegidir.

23. Mehmet Emin Yurdakul ......................................... şiirinin egemen oldugu yıllarda sade bir dille, hece ölçüsü ile şiirler yazmıştır.

24. Mehmet Emin Yurdakul'un ilk şiirlerini topladıgı .................. .................... adlı kitabı edebiyatımızda büyük yankılar uyandırmış ve milliyetçi görüşlerin yogunlaşmasını saglamıştır. 

www.edebiyatfatihi.net 

25. ................... şiirinde süslü, sanatlı,agır bir dil; kapalı bir anlatım göze çarparken, 
................... şiiri yalın bir dille sözlü olarak varlıgını sürdürmüştür. 

26. Edebiyatımızda halkın anlayabilecegi bir dille, yani günlük konuşma diliyle halk için şiir yazma düşüncesi, ilk kez ...................... döneminde ..................... tarafından ortaya atılmıştır.

27. Mehmet Emin Yurdakul'un 1897'de Türk-Yunan savaşı üzerine yazdıgı .............. ................. adlı şiiri, bir aydının halka milli bilinç ve övünçle ilk kez seslendigi bir şiirdir.

28. Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri, ............................ akımının benimsenmesinde etkili olmuştur. 

www.edebiyatfatihi.net 

29. Mehmet Emin Yurdakul, ilk şiiri olan "Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken" adlı şiirini Selanik'te çıkan ............. gazetesinde yayımlamıştır. 

www.edebiyatfatihi.net 

30. .................. .................. .....................'un sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerini topladığı "Türk Sazı" adlı kitabı edebiyatımızda büyük yankılar uyandırmıştır.

CEVAPLARI:
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar