MİLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI-5 
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI

1.      Millî Edebiyat Dönemi’nde …………...... ,………………. ,……………………….. gibi isimler öğretici metin türünde eser vermişlerdir.
2.      ……………………….  ‘’Türk Edebiyatı  Tarihinde Usul’’  adlı bir makale yayımlayarak tarih inceleme metotlarını açıkladı.
3.       ‘Fuat   Köprülü’nün ilk önemli eseri olan ‘………………………………. ………………………….’’I yayımladıktan sonra Edebiyat Fakültesi dekanı oldu,’’ ………………………….  adlı kitabını çıkardı.
4.      Fuat Köprülü 1932-1934 arasında o döneme kadar ihmal edilen bir araştırmanın sonucu olarak ‘………………………………..  çıkardı.
5.      ‘…………………..  toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazarak türkçülük düşüncesini benimser ve eserlerini bu anlayışı uygun ve söyleyişlere de yer verilmiştir
6.      ………………….  şiirleri Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı kitaplarda toplanmıştır.
7.       ‘Miili Edebiyat döneminde halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan birçok manzume yazan ‘………………………..   yaşadığı dönemin zihniyetini eserlerinde başarıyla yansıtmıştır.
8.      İstiklal Marşının şairi olan Mehmet Akif Ersoy, şiirlerini ‘’…………………’’  adlı eserde toplamıştır.
9.      ‘………………………. serim,düğüm ve çözüm bölümlerine önem vererek Mauspassant tarzı olay hikayeciliğinin de edebiyatımızdaki en öenmli temsilcisi olmuştur.
10.  ‘……………………….  Ömer Seyfettin’in hayatını ve mizacını anlatan en kuvvetli hikayelerini içeren Ömer Seyfettin ve Hayatı’’ adlı bir kitap yazmış ve bu kitap 1935 yılında yayımlanmıştır.
11.  Halide Edip Adıvar, ‘’………………’’ romanında kahramanlarının birbirlerine yazdıkları mektuplarla gelişen olayları anlatır.
12.  İşgal altındaki İstanbul ve bu şehirde yaşananlar dönemim birçok romancısı tarafından işlenir.Bu sanatçılardan Yakup Kadri bu konuyu ‘…………….. ………………….. romanında işlemiştir.
13.  Yahya Kemal ‘’ ………. ’’ şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıtır.
14.  Faruk Nafiz Çamlıbel,Orhan Seyfi Orhan,Halit Fahri Ozansoy,Enis Behiç Koryürek ve Yusuf Ziya Ortaç’ın kurduğu ‘………………….  şiirlerinde Anadolu’yu ve Anadolu İnsanını işlemişlerdir.
15.  Refik Halit Karay’ın realist hikaye tarzının başarılı bir örneği olan ‘’…………………..’’ …………………. adlı eseri bu sürgünlerdeki birikimin ürünüdür.
16.  Edebi hayatına II Meşrutiyet’le başlayan ‘………………….. ,1908’ de gazatelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya başlamıştır.
17.  …………………………….’nin eserlerinde sağlam bir gözlemcilik ve ona dayanan kuvvetli bir gözlem hemen göze çarpar.
18.  Reşat Nuri , en önemli romanlarından olan ‘’YAPRAK DÖKÜMÜ’’nde kendi halinde bir ailye sahip önemli olan Ali Rıza Bey’in, çocuklarının yaptığı hatalar yüzünde çektiği sıkıntıları işler.
19.  Musahipzade Celal’in  ‘………………………… ’’ adlı oyunu,İstanbul’da ilk defa kadınlarının tiyatroya gelmesini sağlayan oyun oldu.
20.  Milli Edebiyat Döneminde edebiyat tarihi hakkında en öenmli ve ciddi çalışmaları ‘……………………………..  ‘’  yapmıştır.
21.  Divan şiirinin şekil özellikleri ile Batı şiirinin anlatım öezlliklerini birleştirerek’’Neo-klasik’’ akımın temsilcisi olan sembolizmve parnasizimden etkilene, aruzu Türkeçeye başarıyla uygulayan ‘’ ………………………’’ dır.
22.  ……………………………………………..  Türk ulusuna ulusal bilinç vermek amacıyla halkın anlayacağı dilde ve biçimde yazdı.
23.  ’………………………………….      İstanbul şairi olarak tanınır.
24.   Ali Canip Yöntem şiirlerini yalın bir dil ve hece ölcüsüyle yazmıştır.Bunları ………………………  adlı kitapta toplamıştır.

25.  Refik Halit KARAY Türk öykücülüğünde, Anadolu’da sürgündeyken yazdığı ‘…………………………………… ile yeni bir sayfa açmıştır.
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar