Öğretmenlerhaber sitesinin haberine göre MEB'den "yazılı ve uygulamalı sınavlar"la ilgili önemli bir duyuru yapıldı...

TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 84037561/200/5017857     04.05.2016
Konu : Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
İlgi Yönetmeliğin “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak; "Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır... ” (f) bendinde ise; "Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir..." denilmektedir.
"Sınavlara katılamayanlar" başlıklı 48 inci maddenin 4 üncü fıkrasında ise “Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K”olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir. " denilmektedir.
Ayrıca “Dönem Puanı” başlıklı 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir, "hükmü yer almaktadır.
Buna göre; e-Okul ortamında yazılı ve uygulamalı derslerden not eksiği görünen öğrencilerle ilgili olarak Yönetmelikte belirtildiği şekliyle puan hanesine G ve K yazılanların ortalamaya dâhil edilmesi, yazılı ve uygulama puanı adedinden sayılarak hesaplanması, öğlenciler için düzenlenecek başarı belgelerinin hesaplanmasında da bu durumun dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
HABER KAYNAK: www.ogretmenlerhaber.comYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar