HAMAMİZADE İHSAN BEY KİMDİR , BİLİR MİSİNİZ ? EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ...

reklamlar
HAMAMİZADE İHSAN BEY KİMDİR ? EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ...Sevgili takipçilerimiz bu yazımızda sizlere döneminde çok ünlü bir edebiyatçı olan Hamamizade İhsan Bey hakkında bilgi vereceğiz...
Hamamizade İhsan Bey Trabzon'daki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ne adını veren şair, yazar , mizahçıdır...
Dürüst ve çalışkan bir kimse olan. şair­liği yanında edebiyat, tarih, biyografi, bib­liyografya ve folklor çalışmalarıyla haklı bir şöhrete sahip bulunan Hamâmîzâde, devrin edebiyatçıları arasında sevilen bir sima ve edebî mahfillerin vazgeçilmez isimlerinden bir "şâir-i mâderzâd" olarak kabul edilmiştir. Yahya Kemal. M. Fuad Köprülü. Ercümend Ekrem Talu, İbrahim Alâeddin Gövsa, Hikmet Münir gibi ede­biyatçı arkadaşları tarafından divan ede­biyatını iyi bilen, bütün sanatlarına ve in­celiklerine vâkıf olan, ezberinde binlerce beyit bulunan bir kimse, aslen Trabzonlu olmakla birlikte gerçekte nâdir yetişir bir İstanbullu olarak nitelendirilmiştir. Ha­mâmîzâde ayrıca devrin sayılı nüktedan-ları arasında yer almış, zeki, zarif ve mi­zaha yatkın şahsiyetiyle de tanınmıştır.

Yazılarında Trabzon'dan M. İ., M. İh­san. Şimşek. Serçe. Sunûhî takma adla­rıyla Hamâmîzâde İhsan imzasını kullan­mış, soyadı kanunundan sonra Hamami-oğlu soyadını almışsa da Hamâmîzâde olarak anılmıştır.

HAMSİNAME en ünlü eseridir...

KAYNAK VE DAHA AYRINTILI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ > www.filozof.net

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.