1 May 2016

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLAR-2

REKLAMLAR


HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLAR-21-Türkülerde türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme ..... denir.

2-Türkülerde ikinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümleridir.Bunlara da ......... denir.

3-Türküler genellikle ...’li ve ...’li hece kalıbıyla söylenir.ün, hoyrat, oturak, kırık gibi türleri vardır.

4-Türkülerin kafiye örgüsü genelde şöyledir: “..............”, “................” veya “..............” şeklindedir.

5-Türküler ezgilerine göre ........ ve ......... olmak üzere 2 çeşittir.

6-Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirlere .......... denir.

7-Ağıtın islamiyet öncesi türk edebiyatında karşılığı ........ , Divan edebiyatında ise .......... dir.

8-Uzun deneyim ve gözlem ürünü olan, topluma öğüt vererek doğru yolu göstermeye çalışan kısa özlü sözlere .......... denir.

9-......., İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır.

10-Bir varlık ya da nesnenin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı bir biçimde o varlığı buldurmayı amaçlayan sözlere .......... denir.

11-Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen ...........; masal, öykü,

bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

12-Güldürürken düşündürmeyi amaçlayan kısa, nükteli yazılara ............ denir.

13-Aşık tarzı halk ebebiyatının yaratıcıları ....... ilişkisiyle yetişen gezgin âşık (ozan)lardır

14-Ozanlar genellikle Şiirlerin son dörtlüğünde şairin ........ kullanılmıştır.

15-Âşık edebiyatı nazım biçimleri ....... , ........ , .......... ve ...........dır.

16-Aşık ebebiyatında şiirler işlenen konulara göre ....... , ....... , .......... ve .............. gibi adlar alır.

17-“Sevgi, doğa, türlü acılar, insanlık sevgi ve yiğitlik” gibi konuları işleyen 11'li hece ölçüsü ile yazılan nazım biçimine .......... denir.

18-Koşma türünün kafiye düzeni ................ şeklindedir.

19-Aşk edebiyatında bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ............. denir.

20-Koşma gibi kafiyelenip hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla söylenen nazım türüne .......... denir.

21-İlk olarak Toroslarda yaşayan Varsak boyundaki ozanlar tarafından kullanılan , kendine özgü bir bestesi olan nazım türüne ........... denir.

22-Varsağı diğer nazım şekillerinden farklı “..............” gibi ünlemlere yer verilmesidir.

23-Yiğitlik, savaş, deprem, yangın gibi toplumsal açıdan önemli konuların işlendiği ve 11 'li hece ölçüsü ile yazılan şiirlere .......... denir.

24-Halk edebiyatında göz kafiyesi anlayışı yerine, ............ ağırlık verilmiştir.

25-Dini tasavvufi halk edebiyatın konusu; “............” düşüncesidir.

26-Dini tasavvufi halk edebiyatının nazım biçimleri hece vezni ve ...........ile birlikte kullanılmıştır. Dili halkın anlayabileceği bir dildir.

27-Tekke edebiyatının başlıca nazım türleri ......... , .......... , .......... ,.......... , ........... ,............. ve .......... dır.

28-Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan ve özel bir ezgi ile yazılan şiirlere ........... denir.

29-Allah’a ulaşma yolları, mürşide duyulan hayranlık, müritliğin adabı gibi konularda yazılan Bektaşi şairlerinin

söyledikleri tasavvufi şiirlere ......... denir.

30-Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlere ......... denir.

31-Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere ........... adı verilir.Tasavvufi konuları işleyenleri ......... adını alırlar,

inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir.

32-'' ............... '' insanlara Allah inancını aşılamak ve İslam’ı öğretmek amacıyla Ahmet Yesevi’nin yazmış olduğu tasavvufi şiirlerdir.

33-Hecenin 8'li ölçüsü kullanılıp Alevi tarikatıyla ilgili temaları işleyen şiirlere ........... denir.Aynı zamanda

Alevi ve Şii şairlerin kendi düşüncelerini dile getirdikleri şiirlerdir.3 ve 5 dörtlükten oluşabilir .

34-Tekke Edebiyatı, Anadolu'da ......'dan itibaren gelişmiştir.

35-Dili ..... Edebiyatı'na göre ağır, .......Edebiyatı'na göre sadedir.

CEVAPLARI


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon