1 May 2016

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLAR-2

Reklamlar


HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLAR-21-Türkülerde türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme ..... denir.

2-Türkülerde ikinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümleridir.Bunlara da ......... denir.

3-Türküler genellikle ...’li ve ...’li hece kalıbıyla söylenir.ün, hoyrat, oturak, kırık gibi türleri vardır.

4-Türkülerin kafiye örgüsü genelde şöyledir: “..............”, “................” veya “..............” şeklindedir.

5-Türküler ezgilerine göre ........ ve ......... olmak üzere 2 çeşittir.

6-Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirlere .......... denir.

7-Ağıtın islamiyet öncesi türk edebiyatında karşılığı ........ , Divan edebiyatında ise .......... dir.

8-Uzun deneyim ve gözlem ürünü olan, topluma öğüt vererek doğru yolu göstermeye çalışan kısa özlü sözlere .......... denir.

9-......., İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır.

10-Bir varlık ya da nesnenin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı bir biçimde o varlığı buldurmayı amaçlayan sözlere .......... denir.

11-Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen ...........; masal, öykü,

bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

12-Güldürürken düşündürmeyi amaçlayan kısa, nükteli yazılara ............ denir.

13-Aşık tarzı halk ebebiyatının yaratıcıları ....... ilişkisiyle yetişen gezgin âşık (ozan)lardır

14-Ozanlar genellikle Şiirlerin son dörtlüğünde şairin ........ kullanılmıştır.

15-Âşık edebiyatı nazım biçimleri ....... , ........ , .......... ve ...........dır.

16-Aşık ebebiyatında şiirler işlenen konulara göre ....... , ....... , .......... ve .............. gibi adlar alır.

17-“Sevgi, doğa, türlü acılar, insanlık sevgi ve yiğitlik” gibi konuları işleyen 11'li hece ölçüsü ile yazılan nazım biçimine .......... denir.

18-Koşma türünün kafiye düzeni ................ şeklindedir.

19-Aşk edebiyatında bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ............. denir.

20-Koşma gibi kafiyelenip hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla söylenen nazım türüne .......... denir.

21-İlk olarak Toroslarda yaşayan Varsak boyundaki ozanlar tarafından kullanılan , kendine özgü bir bestesi olan nazım türüne ........... denir.

22-Varsağı diğer nazım şekillerinden farklı “..............” gibi ünlemlere yer verilmesidir.

23-Yiğitlik, savaş, deprem, yangın gibi toplumsal açıdan önemli konuların işlendiği ve 11 'li hece ölçüsü ile yazılan şiirlere .......... denir.

24-Halk edebiyatında göz kafiyesi anlayışı yerine, ............ ağırlık verilmiştir.

25-Dini tasavvufi halk edebiyatın konusu; “............” düşüncesidir.

26-Dini tasavvufi halk edebiyatının nazım biçimleri hece vezni ve ...........ile birlikte kullanılmıştır. Dili halkın anlayabileceği bir dildir.

27-Tekke edebiyatının başlıca nazım türleri ......... , .......... , .......... ,.......... , ........... ,............. ve .......... dır.

28-Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan ve özel bir ezgi ile yazılan şiirlere ........... denir.

29-Allah’a ulaşma yolları, mürşide duyulan hayranlık, müritliğin adabı gibi konularda yazılan Bektaşi şairlerinin

söyledikleri tasavvufi şiirlere ......... denir.

30-Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlere ......... denir.

31-Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere ........... adı verilir.Tasavvufi konuları işleyenleri ......... adını alırlar,

inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir.

32-'' ............... '' insanlara Allah inancını aşılamak ve İslam’ı öğretmek amacıyla Ahmet Yesevi’nin yazmış olduğu tasavvufi şiirlerdir.

33-Hecenin 8'li ölçüsü kullanılıp Alevi tarikatıyla ilgili temaları işleyen şiirlere ........... denir.Aynı zamanda

Alevi ve Şii şairlerin kendi düşüncelerini dile getirdikleri şiirlerdir.3 ve 5 dörtlükten oluşabilir .

34-Tekke Edebiyatı, Anadolu'da ......'dan itibaren gelişmiştir.

35-Dili ..... Edebiyatı'na göre ağır, .......Edebiyatı'na göre sadedir.

CEVAPLARI


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Sınavlara uzmanıyla hazırlanın!