1 May 2016

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI-1

REKLAMLAR


HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI-1
SORULAR-1
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
1) Saz ozanlarının ya da öykücülerin takma ad, mahlas yerine kullandıkları  terime ................... denir...

2-Halk edebiyatı ............. önceki dönemden büyük izler taşır.

3-Şair, şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ........ ile söyler.

4-Nazım birimi .........tür ve ....... ölçüsü kullanılmıştır.

5-Halk şairlerinin hayat hikâyeleri ve şiirleri cönk adı verilen eserlerde buluşur.

6-Halk edebiyatında genellikle ...... kafiye kullanılır ve .......... yararlanılmıştır.

7-Konu olarak aşık ve anonim edebiyatında aşk, ölüm, hasret, ayrılık , doğa sevgisi, yiğitlik ve tekke edebiyatında ise konu .....dir.

8-Genellikle .....’li, ....’li ve ....’li hece ölçüsü kullanılır.

9-Şiirlerin başlığı yoktur; şiirler nazım şekilleri ile adlandırılmıştır.

10- ............ halk edebiyatı kimin tarafından söylendiği bilinmeyen, halkın ortak malı sayılan ürünlerden oluşur.

11-Anonim halk edebiyatının genel manzum nazım şekilleri .......... , ......... ve ......... dir.

12-Maniler hecenin .....’li ölçüsü ile yazılır ve kafiye örgüsü genellikle ......... şeklindedir.

13-Mani .......... , ......... , .......... ve .......... olmak üzere 4 türü vardır.

14-Doğu Anadolu'da mani yerine ..... sözü de kullanılmaktadır.

15-Halk edebiyatında anlatım ........, ...... ve .......dır.

16-İki kişinin karşılıklı söyledikleri manilere “......” denir.

17-Mani’nin birinci ve ikinci mısraları konuya giriş için ........... mısralardır.

Asıl söylenilmek istenen 3. ve 4. mısralarda söylenir.

18-Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan manilere ........... mani denir.

19-
Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim sağlar
Her gelen birgül ister gibi
Sahipsiz bağlar gibi

Yukarıdaki maninin türü ................................
20-Annelerin çocuklarını uyutmak için belli bir ezgi ile söylediği sözlü edebiyat ürününe ........ denir.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon