FAKİR BAYKURT HİKAYELERİNDEKİ TÜM TEMALAR

reklamlar
YAZI: www.edebiyatfatihi.net

Fakir Baykurt hikâye ve romanlarıyla özellikle köy edebiyatı sahasında adından çok söz ettirmiş bir sanatçımızdır. Yayınlanmış on altı hikâye kitabı vardır.

Mehmet Fatih Yanardağ akademik makalesinde Baykurt’un hikâyelerinin tematik incelemesini ; ferdî duygulara bağlı temalar, sosyal içerikli temalar ve diğer temalar olmak üzere üç ana başlık altında toplamış...Mehmet Fatih Yanardağ'ın yaptığı incelemeye Fakir Baykurt'un 345 hikayesindeki temalar şöyle :

1.FERDİ DUYGULARA BAĞLI TEMALAR:
 • Para kazanma hırsı
 • Mutlu olma duygusu
 • Başarılı duygusu
 • Ahlaklı olma duygusu
 • sevgi ve korku duygusu
 • özlem
 • fedakarlık
 • temizlik
 • uyum-uyumsuzluk(göç)
 • intikam
 • aldatma
 • aşk

2) SOSYAL İÇERİKLİ TEMALAR
 • ekonomik sıkıntılar-yoksulluk
 • tutuklu hayatlar
 • evlilik ve aile hayatı
 • sosyal tabakalaşma ve çatışma
 • cehaletle mücadele-eğitim
 • din olgusu
 • sağlık problemleri
 • köylülerin devlet mekanizmalarıyla ilişkisi
 • köy politikasına yönelik eleştiriler
 • ağa-köylü ilişkileri
 • hırsızlık
 • kavga
 • işçi işveren ilişkisi
 • yasak ilişkiler
DİĞER TEMALAR:
 • yaşam sıkıntıları ve olaylara pozitif bakış
 • kıssadan hisse
 • fabl
 • biyografik anlatım
 • tatil hayalleri
 • gelecekle ilgili planlar
 • hediye
 • ziyaret
 • savaşın geride bıraktıkları


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.