4 May 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,185.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,185.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI185.SAYFA 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME DEVAMI

www.edebiyatfatihi.net

3. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Yazarın düşünceleri, döneminin bireyci zihniyetini yansıtması sonucuna
B) Toplumun, insanların ihtiyaçlarından doğduğu sonucuna
C) İnsanın toplumun değil, toplum insanın ürünü olduğu sonucuna
D) Toplumun yararına bireylerin haklarının kaldırılabileceği sonucunaE) Yazarın, çoğunluğun onayladığı bir yönetimi savunduğu sonucuna

4)    "Lakin Meşrutiyet' ten sonra, bir şair zümresini ve yeni bir çığırı demirden elinde tutan bir baş zuhur etmediğinden, benlik taşkınlığından başka bir kudreti olmayan teferrüt coşkunları şiirin mutlak tariflerini ortaya sürdüler. Gelip geçici dâhilerin, birbirinin ayağını kaydırarak teselsül ettiklerini gördük. Lakin, bun­ların arkasından, hemen, daha vahim bir takım türedi. Bu takımdaki müddeiler, evvelkiler gibi, şiirle alakadar da değildiler; şiiri söylediklerinden veyahut anladıklarından değil, şiiri cemiyet-i beşeriyeye en nâfi ve uygun bir kıymete talep eden rehberlerdi."
Yahya Kemal BEYATLI
Yukarıdaki parçadan hareketle metnin yazıldığı dönemin sosyal, kültürel, sanat hayatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Meşrutiyet' ten sonra bazı şairler şiirin mutlak tariflerini yapmışlardır.
B)    Meşrutiyet'ten sonra bazı şairlerin başarıları gelip geçici olmuştur.
C)    Yeni şairler, şiiri farklı bir amaç için kullanmışlardır.
D)    Meşrutiyet' ten sonra iki farklı şair grubu ortaya çıkmıştır.
E)    Yazar, yeni şairlerin şiir bilgilerini takdir etmektedir.
5.      “Alman tarihçilerinin dilinde ‘kültür' lafı, daha önce mevcut olan ‘medeniyete' çok yakın bir mana kazanır. Bununla beraber birtakım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fizik dünyaya, fizik çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması, fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi.
Medeniyet kelimesi ilmî ve teknik gelişme, şehirleşme, sosyal organizasyonun giriftliği bakımından daha ileri bir aşamada bulunan toplumlar için kullanılır. Kelimenin eski anlamı bu idi. Zamanımızda daha çok, sanayileşme, modernleşme, gelişme gibi lafızlar tercih edilmektedir. Medeniyet kelimesinin bera­berinde getirdiği değer hükümlerinden sıyrılmanın başka çaresi yoktur.”
Cemil MERİÇ
Yukarıda aynı metinden iki paragraf verilmiştir. Bu paragraflarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A)    Aynı konuyu farklı yönleriyle işledikleri
B)    Bilgi verme amacı taşıdıkları
C)    Kendi başlarına bir düşünceyi anlattıkları
D)    Asıl konu etrafında birleştikleri
E)    Birbiriyle çeliştikleri

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Sınavlara uzmanıyla hazırlanın!