4 May 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,180.SAYFA

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,
180.SAYFA 
180.SAYFA 

www.edebiyatfatihi.net 

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Gönlün Dili: Şiir adlı metni, ikin­ci grup İnsan Hâli adlı metni yapı, anlatım ve tema özelliklerini birbiriyle ilişkilendirerek inceler. Grup söz­cüleri, ulaşılan sonuçları tahtaya yazarlar. Tahtaya yazılan sonuçlar karşılaştırılır.

GÖNLÜN DİLİ :ŞİİR
YAPI: Metnin yazılış amacı şiirle ilgili değerlendirme yapmaktır...Bu amaç etrafında kelimeler , kelime grupları ve paragraflar anlamlı birlik oluşturmuş ve metnin yapısını oluşturmuştur...

ANLATIM : Metinde şiirle ilgili kavram ve terimlere yer verilmiştir.

TEMA: "DOĞU"DA ŞİİR

İNSAN HALİ ADLI METİNDE İSE ; 

YAPI: Metnin yazılış amacı yazarın insanın halleriyle ilgili düşüncelerini anlatmaktır....Bu amaç etrafında kelimeler , kelime grupları ve paragraflar anlamlı birlik oluşturmuş ve metnin yapısını oluşturmuştur...

ANLATIM : Yazar çeşitli kavram ve terimlere yer vermiş , tutarlı bir anlatım oluşturmuştur.

TEMA: İNSANIN RUH HALİNE GÖRE DEĞİŞEBİLİECEĞİ

Farklılık temalarıdır , her ikisi de deneme türündedir...


1. "Asya'da kelam sonsuz makamları olan bir beste. Avrupa, zekânın vatanı; Asya gönlün. Zekânın dili nesir, gönlün şiir." ifadelerini yorumlayıp metnin anlamıyla ilişkilendirerek defterinize yazınız.

Verilen ifadeler Doğu'da şiir Batı'da ise düzyazının hakim olduğundan bahsetmektedir.

www.edebiyatfatihi.net2. Gönlün Dili: Şiir adlı metindeki "Nesir ihtiyar medeniyetlerin meyvesi. Müşahedenin, kıyas ve istidlalin, bir kelimeyle ilmin ve tekniğin dili." ifadesi ile İnsan Hâli adlı metindeki “Velut minuta mango / Deprensa navis in mari vesaniente vento: Hafif bir tekne gibi / Azgın fırtınanın denizde bastırdığı.(Catullus)" ifadesini kelime, kelime grupları ve anlatım özellikleri bakımından inceleyiniz. Bu özelliklerin metnin yazıldığı dönemle ilişkisini yorumlayınız.

Nesir , müşahede , istidlal gibi dönemini yansıtan kelimeler kullanılmıştır.Bu ifadeler döneminde hala etkisini sürdüren Batılılaşma ile birlikte değişiminin Doğu kültürüyle kıyaslanmasını ve bir sentez yaratma çabasını göstermektedir.

, Anlama-Yorumlama

1. Edebî metinler ile öğretici metinler arasında anlam özellikleri bakımından en temel fark nedir? Defterinize yazınız.

En temel fark öğretici metinlerde sözcüklerin gerçek anlamıyla edebi metinlerde ise yan anlam değerinin zengin olmasıdır.


2. Öğretici bir metnin anlamı kişiden kişiye değişebilir mi? Niçin? Defterinize yazınız.

Öğretici metinlerin anlamı tektir ;fakat metnin algılama düzeyi kişiden kişiye göre değişebilir...


3. Bir metnin yazılış amacıyla dil ve anlatımı arasındaki ilişki için neler söylenebilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

Bir metnin yazılış amacı onun dil ve anlatım özelliklerini belirler

4. Güncel olayları ele alan bir yazı ile bilimsel bir yazı arasında dil ve anlatım bakımından ne gibi fark­lar olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
www.edebiyatfatihi.net
  • Bilimsel metinlerde kişisel yargılar bulunmaz , güncel olayları anlatan bir metinde kişisel yargılar bulunabilir...
  • Bilimsel metinlerde açık , kesin ve net  bir dil kullanılır...Güncel metinlerde ise böyle bir zorunluluk yoktur...
  • Bilimsel metinlerde sebep-sonuç ilişkisi metnin dil ve anlatımına etki eder , güncel metinlerde sebep-sonuç ilişkisi olmayabilir...
5. Öğretici metinlerin kendi anlamları dışında farklı anlamlar kazanması mümkün müdür? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

Öğretici metinlerde genellikle GERÇEK ANLAMLI SÖZCÜKLER kullanıldığı için ifade ettikleri anlam dışında farklı anlam kazanmaz...Fakat Öğretici metinlerde anlam okuyucunun bilgi ,kültür  ,inanç ve düşünce farklılığına ruh durumuna göre algılanır , bu da okuyucuların metni farklı algılamalarına sebep olur.
6. Bir metnin yorumlanmasında metnin kendisi dışında hangi etkenlerin rolü olduğunu maddeler hâlinde defterinize yazınız.
  • DİL VE ANLATIM
  • YAPI
  • TEMA
  • YAZAR 
  • ZİHNİYET 
9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!