12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (TEST SORULARI)

www.edebiyatfatihi.net


1. • Ele aldıkları sorunları sosyalist bakış açısı ve Rus sosyalist romancılarının yaklaşımıyla oluşturmuşlar­dır.

• "Aydın sorumluluğu" anlayışıyla öncelikle toplumun aksayan yönlerini anlatmayı önemsemişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki edebî yaklaşımlardan hangisine bağlı eserler oluş­turmuşlardır?

A) Modernist anlayışa
B) Toplumcu - gerçekçi anlayışaC) Memleket edebiyatı anlayışına
D) Mistik - ruhçu anlayışa
E) Garip anlayışına

2.Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçıların tamamı,cumhuriyet döneminde eser vermiş sanatçılardan oluşmaktadır?           
A) Oktay Rıfat horozcu-Oktay Akbal-Mehmet Rauf
B) Yaşar Nabi Nayır-Vasfi Mahir Kocatürk-Tevfik Fikret
C) Ahmet Muhip Dıranas-Cahit Sıtkı Tarancı-Cahit Kulebi
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca-Nurullah Ataç-Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp-Ahmet kutsi Tecer-Kemalettin kamu

3)  Tehlikeli Oyunlar'ı okurken yazarın temiz kalmak için çırpınan ruhunun acılarını da duyarız. Diğer yandan toplumun kalbindeki derin krizi ve düzensizliği de öğrenme imkânı buluruz. Başkişisi Hikmet Benol, hem her şeyin bir oyun, tehlikeli bir oyun olduğunun farkındadır hem de bu oyuna alışmıştır. Sevdiğini kaybederek düştüğü kaosta, yaşamın o tuhaf, Atay'ın kaleminden absürt ve ironik bir şölene dönüşen ayrıntıları içinde, bu oyunun sırlarını ele verir anlattıkça. Bu yönüyle Atay'ın anlatıları epiktir, gösterimcidir. Ne var ki epiğe de sığmaz bu dil, ansızın olayın içine çeker sizi Atay, kendisi zaten olayın içindedir çünkü bilir ki olayın içinde olmayan ölüdür. Oğuz Atay'ı okudukça insan, hem bir koyu hüznün içine doğru çekilir hem de o hüznün kendi içine kaydığını fark etmeksizin acıya boğulur.
Bu parçadan yola çıkılarak Oğuz Atay'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İç dünyasını yapıtına yansıtmaktan çekinmez.
B) Toplumsal yapıdaki düzensizlikleri dile getirir.
C) Dilin anlatım olanaklarından etkili bir biçimde yararlanır.
D) Anlattıkları, okurlarda karşılık bulur.
E) Trajik olay anlatımından uzak durur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Pamuk'un eserlerinden biri değildir?
A) Kar 
B) Kara Kitap
C) Yeni Hayat
D) Biz İnsanlar
E) Benim Adım Kırmızı

5. O, romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu'nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy roman­larına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Ro­manlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem ver­diği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. "İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler" gibi pek çok eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Yaşar Kemal  B) Haldun Taner   C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra   E) Necati Cumalı

6.Aşağıdakilerden hangisi bir edebiyat topluluğu değildir?
A) Beş Hececiler          B)Yedi Meşaleciler
C) Fecri Ati Edebiyatı  D) Tanzimat Edebiyatı
E)  Edebiyatçılar Derneği

7.Aziz Nesin ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mizah unsuru ağır basan öyküler yazmıştır.
B) Yapıtlarında toplumun aksayan yönlerini eleştirmiştir.
C) “Kuyucaklı Yusuf, Değirmen” eserlerinden bazılarıdır.
D) Gülmece öğelerini eserlerinde sıkça kullanarak Türkiye’nin toplumsal yapısını anlatmaya çalışmıştır.
E)  Toplumcu gerçekçi anlayışına bağlı bir sanatçıdır.

8.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.
C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
D) 1930″a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu ” gerçekçi bir çizgiye yönelir
E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

9.Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.
B) Hikaye ve romanı 1930 dan sonra toplumcu gereçekci bir çizgiye yönelmiştir.
C) Birinci yeniciler ölçü, kafiye ve mecazlı anlatımı tümüyle reddetmişlerdir.
D) Maviciler A. İlhan’ın çıkarmış olduğu dergiden adını almıştır.
E) Cumhuriyet edebiyatı Milli Edebiyatı konu ve söz bakımından devamı niteliğindedir.

10.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Anadolu’ya ve halka yönelme önem kazanmıştır.
B) Sanatçıların dili genellikle sadedir.
C) Şiirde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Eserlerde kurtuluş savaşı’nın etkileri görülür.
E) Şiirlerde Divan edebiyatı nazım şekillerine çok fazla yer verilir.

11. Sevet-i Fünun ve Cumhuriyet edebiyatına ait ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realist (gerçekçi) akımdan etkilenmeleri.
B) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
C) Ağır bir dil kullanmaları
D) Halkın sorunlarıyla ilgilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamaları


12.Aşağıdakilerden hangisi Milli Zevk ve anlayışını sürdüren şiir ile halk edebiyatının ortak bir özelliği değildir?
A) Hece ölçüsünü kullanmaları
B) Batı şiirinden etkilenmeleri
C) Sade ve anlaşılır bir dil kullanmaları
D) Memleket güzelliklerini anlatmaları
E) Ahengi uyak ve redifle sağlamaları

13. İlk öyküsü “Lades” ulus gazetesinde yayımlandı. 1951 yılında yazdığı “Pembe Evin Kaderi” adlı oyunu tanınmasını sağladı. Daha sonra “Şu Çılgın Türkler”, “Diriliş” gibi romanları yazan sanatçı 2013 yılında vefat etti.
Bu paragrafta tanıtılan sanatçımız kimdir?
A)Recep Bilginer     B)Necati Cumalı  C)Firuzan
D) Turgut Özakman       E) Güngör Dilmen

14. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatın özellik­lerinden biri değildir?
A) Şiirde yalnız ulusal hece, yani hece ölçüsü kul­lanılmalı
B) Halka doğru düşüncesi temel alınarak hareket edilmeli
C) Yazı dilinde İstanbul'un kibar, hanımlarının kul­landığı Türkçe olmalı
D) Konular halkı ilgilendiren türden olmalı
E) Divan şiiri ve Tanzimat dönemi şiirleri örnek alın­malı.

DEVAMI VE DOSYAYI WORD ŞEKLİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 https://yadi.sk/i/1NajSxQlrZx6D


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar