11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
TEST ŞEKLİNDE....YEPYENİ SORULARLA

2015-2016 ….. LİSESİ 11.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Adı-Soyadı:                                        Sınıf-No:


www.edebiyatfatihi.net

1)  Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip’te bulunan ortak bir yöndür?
  A) Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu 
B) Milli Edebiyat döneminden olmaları 
 C) Töre romanı yazmış olmaları
  D) Natüralizmden etkilenmiş olmaları 
 E) Halkı eğitme amacı gütmemeleri 


Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!

2)      Milli edebiyat akımının temsilcilerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in  "Sanat"  adlı şiirinden alınan bu dörtlükte Milli Edebiyat akımının özellikle hangi amacı vurgulanmıştır?

A)  Halk edebiyatı örnek alınacaktır.
B)  "Toplum için sanat" anlayışı ile hareket edilecektir.
C) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilecektir.
D) Ağır, anlaşılması zor, sanatlı söyleyişten uzak durulacaktır.
E)  Sanat yapıtlarında ulusal değerler ve konular işlenecektir.


3. Karagözcü Kız Tevfik, geçinemeyip ayrıldığı eşinin taklidini yaptığı için sürgüne gönderilir. Tevfik'in kızı Rabia, zamanla ünlü bir hafız olur, sürgünden dönen babasıyla yaşamaya başlar. Vehbi Dede'den müzik dersleri alır. İtalyan piyanist Peregrini'ye âşık olur. Genç Türklere yardım eden Kız Tevfik, yeniden sürgüne gönderilir.  Rabia,  Müslümanlığı kabul eden Peregrini ile evlenir.   Romanda Rabia,   Doğu'yu; Peregrini de akılcı Batı'yı simgeler; kurtuluş, ikisinin birleşimindedir.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürgün                              B) Bir Sürgün
C) Yaprak Dökümü               D) Kiralık Konak
E) Sinekli Bakkal


4. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?
A)    Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.
B)     Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.
C)     Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.
D)    Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.
E)     Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.

5. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A)    Bir Tereddüdün Romanı
B)     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C)     Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu
D)    Kendi Gök Kubbemiz
E)     Fatih-Harbiye

6. 1. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.
     Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak  bozuklukları konu edinir.
Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?
A)    Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar
B)     Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)     Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)    Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar
E)     Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)    Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir.
B)     Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır.
C)     Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır.
D)    Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.
E)     Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır.
F)     www.edebiyatfatihi.net

8. .  Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu, bu savaşı yaşamayanların,  araştırmalarına dayanarak yazdıkları romanlardır. Oysa bu romanın yazarı Kurtuluş Savaşı'na katılmış; savaşı bütün acısıyla yaşamış ve bu romanı 1922 yılında sıcağı sıcağına yazmıştır. İzmir'in işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, romanın kahramanlarındandır.

Yukarıda sözü edilen yazar ve yapıtı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
B)  Tarık Buğra – Küçük Ağa
C) Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
D) Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı
E)  Reşat Nuri Güntekin – Yeşil Gece

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?
A)    Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
B)     Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.
C)     Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.
D)    Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.
E)     Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.
F)     www.edebiyatfatihi.net

10. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören .........; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.
 Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  getirilebilir?
A)    Cenap Şahabettin — sembolizm
B)     Abdulhak Hamit — parnasizm
C)     Mehmet Akif — sembolizm
D)    Tevfik Fikret — parnasizm

E)     Ahmet Haşim — romantizm

 https://yadi.sk/i/xI4umryurZz3W

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar