11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB 166.SAYFA CEVAPLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME

166.SAYFA CEVAPLARI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 Bir kişinin bir topluluk karşısında belli bir konuda yaptığı etkili, anlamlı ve coşturucu konuşmaya NUTUK (SÖYLEV) bu konuşmayı yapan kişiye de......HATİP......... denir.

Türk edebiyatında..ATATÜRK .... ve...HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ... söylevleriyle tanınırlar.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.

  • Söylevin amacı dinleyenleri kendi düşüncesine çekmektir. ( D)
  •  Söylev inandırıcı, etkileyici ve coşturucu nitelikler taşımalıdır. (D) 
  • Söylev verebilmek için iyi bir hatip olmak gerekir. (D) 

3. Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özellikleri ile ilgili değildir?
A) Güzel söz söyleme sanatı olması

B) Kitleyi etkileme amacı taşıması

C) İki kişinin karşılıklı söyleşmesi
D) Topluluğa bilgi ve mesaj aktarma amacı taşıması

E) Cümlelerin kolay anlaşılır, açık, kesin ve kısa olması

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Tiyatrolarımızda bu ay, on yeni oyun sahnelemeyi düşünüyoruz.

B) Müzik alanında çok önemli bir yeri olan bu festivalin yaşatılması gerekir.

C) Bu sanatçıların çalışmaları üç yıldır ilgiyle izlenmektedir.

D) Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.
E) Edebiyatını ve balesini tanıdığınız bu ulus, yakında resimde de varlığını gösterecektir.

1991- ÖSS

5. Türk edebiyatında aşağıdaki alanların hangisinde en az söylev türü örneği verilmiştir?
A) Dinî
B) Siyasi
C) Askerî
D) Sosyal
E) Edebî

Açıklama: DİNİ SÖYLEV  En eski hitabet türlerinden biri olup, aşağı yukarı her cemiyette görülür. Türkler arasında Cumhuriyet devrine kadar hutbelerin Arapça söylenmesi, Türkçe olan vaazların ise yazılı olarak zamanımıza ulaşamaması yüzünden varlığından emin olduğumuz bu hitabet türünün, tarihî ve seçkin örneklerinden mahrum bulunuyoruz.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.