16 Nis 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,162.SAYFA

Reklamlar


162.SAYFA CEVAPLARI
www.edebiyatfatihi.netSınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup o ‘ses’ ki bizimdir adlı metindeki sosyal, ikinci grup siyasi, üçüncü grup kültürel özellikleri ifade eden kelime, kelime grubu ve cümleleri belir­ler. Grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılan kelime, kelime grubu ve cümlelerden yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin zihniyeti tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.

SOSYAL ÖZELLİKLER
...daha ortaokulda iken
...lise yıllarında....
"Türk kulağı onu dakikasında tanır"

SİYASİ ÖZELLİKLER:
Batı Türklerinin , ümmet dillerinden, İç Asya'dan Ön Asya'ya tanınımış bir ses kelime ve kelime grupları

KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ
Bunu “günümüzün Türkçesine” çeviriniz;

Şiir, avcılıkta av öncesi, tarım toplumunda ekim ya da hasat öncesi “törenler”de; musiki ve raksla (dans) doğmuştur; “üretim”le nasıl dolaysız bağlantılıy­sa ahenk ile de öyle dolaysız bağlantılıdır. Ahenginden soyutlanmış şiir, üçüncü boyutunu yitirmiş, zavallı bir metne dönüşüyor; onu kimse ezberlemez, ezberleyemez; ezberlenemeyen şiirin nesiller boyu yaşadığı görülmemiştir.

“Divan edebiyatı”nda şiirin “bestesi” aruzda gizli; açık ve kapalı hecelerin örgüsü, kafiye ve rediflerin usturuplu seçimiyle desteklendi mi unutulmaz beyitler oluşturulur: 

Ezan'daki, Mevlît'teki; Mohaç Karargâhı ya da Viyana Muhasarası'ndaki mehterandan dağılan, ya da ninelerin söylediği ninnilerle, Ramazan davulcularının beyitleriyle, Karagöz'le Hacivat'ın “meselleri”; med­dahların taklitleri ve âşıkların üç telli sazıyla içimize sindirdiği o “ses” ki; Türk kulağı onu dakikasında tanır, dakikasında özdeşleşir onunla. Türk şairi, şiirine bu sesi “göçüremezse”, Türk halkına “ecnebi”dir; Türk halkına “ecnebi” bir Türk şairi yaşayamaz; kâğıt üstünde kalır.


1. “ ‘Yeni' Türkçe, şiirimizin ‘klasiklerini'; uydurulan kelimeler bin yıllık çağrışım yükünden mahrum olduğu için, derinliği olmayan ‘metinlere' dönüştürmektedir.”, “Şiir, avcılıkta av öncesi, tarım toplumunda ekim ya da hasat öncesi ‘törenler'de; musiki ve raksla (dans) doğmuştur; ‘üretim'le nasıl dolaysız bağlan­tılıysa ahenk ile de öyle dolaysız bağlantılıdır. Ahenginden soyutlanmış şiir, üçüncü boyutunu yitirmiş, zavallı bir metne dönüşüyor; onu kimse ezberlemez, ezberleyemez.”, “Türk halkına ‘ecnebi' bir Türk şairi yaşayamaz: kâğıt üstünde kalır.”

Yukarıdaki ifadelerden yola çıkılarak yazarın, döneminin kültür-sanat hayatıyla ilişkisi ve edebî kişiliği hakkında neler söylenebileceğini defterinize yazınız.

  • YAZAR DÖNEMİNİN KÜLTÜR SANAT HAYATINI YAKINDAN TKİP ETMEKTEDİR.
  • SANAT TARTIŞMALARINA KATILMAKTADIR
  • EDEBİ BAKIMDAN GELENEKÇİ BİR ANLAYIŞI SAVUNUR


1. Öğretici metin yazarlarını metinlerini oluşturduğu dönemden ayrı düşünebilir miyiz? Niçin? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
DÜŞÜNÜLEMEZ ÇÜNKÜ YAZARLAR DÖNEMİN SİYASİ SOSYAL KÜLTEREL ASKERİ VB ÖZELLİKLERİNDEN BİREY OLARAK ETKİLENİR BUNLARI AZ VEYA ÇOK ESERLERİNE YANSITIR

2. Öğretici metinleri; dönemlerinin kültür, sanat ve toplum hayatının belgeleri olarak kabul edebilir miyiz? Niçin? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

KABUL EDİLEBİLİR ÇÜNKÜ ÖĞRETİCİ METİNLER DÖNEMİN ZİHNİYETİNDEN BAĞIMSIZ OLMAYAN METİNLERDİR.

3. Bir döneme ait iki öğretici metin arasında köklü düşünce farklılıkları olması dönemin zihniyeti açısın­dan nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

BUNUN SEBEBİ DÖNEMDE VAR OLAN KONU HAKKINDA FARKLI DÜŞÜNCELERİN OLMASIDIR.Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

Siyasi özelliklerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden bunları seçti iseniz açıklar mısınız?

Doğrudan olmasa da dolaylı olarak siyasi zihniyeti yansıtıyor o ifadeler

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!