9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 156.SAYFA CEVAPLARI,ÖLÇME DEĞERLENDİRME

reklamlar
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI156.SAYFA CEVAPLARI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Trajedi, kahramanlarını halktan seçer.(Y)

Tiyatroda perde, bölümleri ifade eder.(D)

Her tiyatro için bir metin söz konusu değildir. (D)

Tiyatro, konularına göre dram ve trajedi olarak ikiye ayrılır. (Y)

Pişekâr, Karagöz oyunlarının karakterlerinden biridir. (Y)

Göstermeye bağlı edebî metinlerde olay örgüsüne dramatik örgü adı verilir. (D)

2. “Geri gönderiyorum Hermiyon'u... Koyarak Alnına taç yerine ebedî zillet ancak.

Düğünü hazır, hazırlanan mabede gidip hemen Ona yapılan tacı size giydireyim ben.

Madam, bu hor görülür bir ihsan değil fakat,

Size söylüyorum ben; ya ölüm, ya saltanat.

Kalbim, tam bir senelik nankörlükten bezgin,

Tereddüdünü artık çekemez kaderinin.”

RACINE (RASİN)

2.Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
Yukarıdaki tiyatro eserinin türü....DRAMDIR.......

3. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Geleneksel Türk tiyatrosu içinde.......KARAGÖZ .. /.ORTAOYUNU .. /..MEDDAH.. /.KÖY SEYİRLİK OYUNLARI . yer alır.

4. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî eserlerin ögesi değildir?

A) Olay

B) Seyirci

C) Sahne

D) Perde

E) Kamera
5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer almaz?
A) Karagöz B) Dram C) Orta oyunu D) Meddah E) Kukla

6. Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına ne denir?
A) Pandomim

B) Drama
C) Alegori

D) Komedi

E) KostümHiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.