9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
155.SAYFA CEVAPLARI
1. Sinan adlı metindeki olayları ve olay örgüsünü bularak defterinize yazınız.
  • Mimar Sinan, inşa ettiği caminin kapısını açması için Sultan Süleyman'a caminin altın anahta­rını sunar. 
  • Sultan Süleyman, camiyi yapan Mimar Sinan'a saygı göstererek, kapıyı onun açmasını ister. 
  • Metinde isimleri geçen kahramanlar ve halk camiye girer, Sultan Süleyman ve diğerleri Tanrı'ya dua ederler.

2. Sinan adlı metnin yapı unsurlarından zaman ve mekânın özelliklerini ve temayla ilişkisini sözlü olarak ifade ediniz.

Metinde zaman net bir şekilde verilmemiştir. Ama tarihi gerçekleri dikkate alırsak, Süleymaniye Camisi’nin inşa edildiği tarih, metnin de gösterdiği tarihtir. Metnin mekânı, Süleymaniye camisinin içidir.

3. “Bu gök yüzlü gök çekimli mabed” “İçimizden fışkıran umut ışınlarının / taşa çevrilmesidir bu” “Kentlerin, ülkelerin, bütün yeryüzünün / köşesinde, bucağında, altında, üstünde ne varsa / bu ya­pıyla dile geldi Yaradan'a”
“Elimizin, dilimizin, gönlümüzün çabası / kaygımızın, umutlarımızın meyvesi.

a. Yukarıdaki ifadeleri yorumlayarak defterinize yazınız.

Verilen ifadeler Süleymaniye'nin muhteşem yapısını anlatmaktadır

b. Metni anlam yönünden zengin ve etkili kılan anlatım özelliğini belirleyerek defterinize yazınız.

İMGELERİN ZENGİNLİĞİ ,YAN VE MECAZ ANLAMLI ÇAĞRIŞIMA AÇIK İFADELERİN VARLIĞI SÖZ KONUSUDUR

4. Sinan metnindeki gerçeklik unsurlarını bularak defterinize yazınız.

Metindeki kahramanlar ( Süleyman, Sinan, Ebussuud) ve Süleymaniye Camii geçeklik unsurlarıdır.5. Sinan metninin temel çatışmasını ve temasını bulunuz. Temanın günümüzle ilişkisini sözlü olarak ifade ediniz.
Temel çatışma, “insan ve onun yeryüzünü süsleyen yapıları” veya "eser-insan çatışması"dır. Metnin teması, Süleymaniye Camisini muhteşem bir şekilde inşa eden “Mimar Sinan'ın kişiliği”dir. Mimar Sinan'ın kişiliğinin yansıdığı bu cami hâlâ ihtişamını kı eserlerin bugün hâlâ ayakta olması temanın canlılığının da bir işaretidir.


6. Sinan adlı metnin dil, anlatım, yapı ve tema özelliklerinden yola çıkılarak yazarın edebî kişiliği ile ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

  • Günlük yaşamın gerçekleri ile tarihsel gerçekleri başarıyla yansıtmıştır.
  • Sağlam ve güçlü bir tiyatro tekniği vardır.
  • Dilin imkanlarından ustaca yararlanmıştır.
  • Ya­zar metinlerinde şiirsel bir dil kullanır.
  • TURAN OFLAZOĞLU yetkin bir tiyatro yazarıdır.
www.edebiyatfatihi.net

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Karagöz’ün Ağalığı adlı metni; ikinci grup Sinan adlı metni dil, anlatım ve yapı bakımından inceler. Grup sözcüleri belirlenen özellikleri maddeler hâlinde tahtaya yazar. Öğrenciler, metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları sebepleriyle bir­likte tartışır. Ulaşılan sonuçlar renkli kartonlara yazılarak sınıf panosuna asılır.


Sinan adlı metni canlandırmak üzere görevlendirilen öğrenciler oyunu dramatize ederler.

1. Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasındaki farkları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
 


2. Kitabınızdaki geleneksel Türk tiyatrosu metinlerinden, metinlerin oluştuğu dönemin zihniyetini yan­sıtan ifadeleri bularak defterinize yazınız.
               
YENİ BİLMECE ADLI METİNDE DÖNEMİN ZİHNİYETİNİ YANSITAN İFADELER— Babıali Caddesi ile Cağaloğlu Yokuşu!
— (Tramvayı göstererek) İşte geçiyor bak, hatta içinde yolcudan fazla - kontrol memuru var!
— Gidişata bakılırsa mizah yazarları ile okuyucuların gelecekteki hâlleri!

KARAGÖZ OYUNUNUNDA DÖNEMİN ZİHNİYETİNİ YANSITAN İFADELER

Diyelim bu gece de Mevlam işimizi rast getire. (DİNİ ZİHNİYET)
— ! Sabahleyin evden çıktım, çarşıdan geçerken bir  serpuş aldım. 
Dönüşte odun deposunun önünden geçiyordum. Bari birkaç çeki de odun alayım, dedim. Aldım, eve gönderdim.
yolda bizim Hasan ustaya rastgeldim. Evin damı akıydu, aklıma geldi. Eve gönderdim. Evin kiremitlerini aktarıp biraz da ufak tefek kırık döküğü tamir etmesini tembih ettim.

3. Okuduğunuz metinlerden hareketle geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu metinlerinin hangi sosyal çevrede ortaya çıktıklarını sözlü olarak ifade ediniz 

geleneksel Türk tiyatrosu Halk , modern tiyatro aydın çevrede ortaya çıkmıştır.

4. Fonetik / işitsel, plastik / görsel ve ritmik / dramatik sanatlar gruplandırmasında tiyatronun yerini tespit ederek defterinize yazınız.

Tiyatro DRAMATİK SANATLAR içinde yer alır.

5. Tiyatro metinlerinde temel ifade biçiminin ne olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız.

Tiyatro metinlerinde temel ifade biçimleri, gösterme ve anlatmaya dayalı nesir ve nazımdır.

6. İncelediğiniz metinlerden yola çıkarak geleneksel tiyatro türlerini modern tiyatro türlerinden ayıran özellikleri belirleyip maddeler hâlinde tahtaya yazınız. 


7. Bir tiyatro metnini okumakla sahnede oyun olarak seyretmek arasında konunun anlatımı ve üzeri­mizde bıraktığı etki bakımından ne gibi farklılıklar vardır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

8. Göstermeye bağlı edebî metinlerin hangi ölçütlere gruplandırılacağım defterinize yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

9. “Çevre temizliği” konulu kısa bir oyun yazınız.

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönder

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar