12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,174.SAYFA CEVAPLARI

reklamlar
12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI

174.SAYFA CEVAPLARI
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
27.  a. Kitabınıza alınan bölümden hareketle “Yalnızız”adlı romanın konusunu söyleyiniz. “Yalnızız” romanı ile “Akasyalar Açar mı?” adlı hikâyenin konuları arasındaki hangi bakımdan benzerlikler vardır? Açıklayınız.
Romanın konusu insanların birbirlerine güvenlerini kaybetmesidir. Akasyalar Açar mı? Adlı metinde de hem bu konu işlenmiş hem de bireysel bakış açısı vurgulanmıştır.
b. Samim’in hayali olan Simeranya’nın nasıl bir yer olduğunu anlatınız.
Bir hayal alemini ifade eden Simeranya, kısaca tüm zıtlıkların birlik bulduğu ideal bir ülkeye karşılık gelmektedir.
c. Yazarın, Samim ve Meral’in yaşadıklarından hareketle neyi anlatmayı amaçladığını belirtiniz.
Yazar bu bahislerle insanların birbirine güvensizliğini anlatmak istemiştir.
ç. “Yalnızız” adlı romanda yazar hangi konuyu işlemiştir?
Bireyselleşmeyi ve yalnızlaşmayı işlemiştir.
28. a. İncelediğiniz romanla ilgili aşağıda istenen bilgileri yazınız.
Bağlı olduğu roman tarzı: Psikolojik roman (Samim bu nazik hücum karşısında, şüphenin psikolojisini açmaya mecbur etmeyen sade bir izah aradı. )
Bağlı olduğu edebi akım: Ekspresyonizm (İnsanın yoklaşma hamlesinden fânilik ve geçicilik duygusuyla birlikte onun büyük sıkıntısı doğar. )
b. Yaptığınız araştırmadan hareketle “Yalnızız” adlı romanın hangi edebî geleneğin ürünü olduğunu açıklayınız.
Bireyci roman geleneğindedir.
c. “Yalnızız” adlı roman edebiyat tarihimiz için önemli bir eser midir? Tartışınız. Ulaşılan görüşü tah­ taya yazınız.
29.  a. Peyami Safa hakkında yaptığınız araştırma ve yazarın “Yalnızız” adlı romanından hareketle defterinize yazarın fikrî ve edebî yönünü anlatan bir biyografi yazınız.


b. Yazdığınız biyografileri arkadaşlarınıza okuyunuz.
30.  a. “Yalnızız”  romanından  hareketle  yazarın  psikolojik  romanlar  alanındaki  başarısı  hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

 b. “Her romanımda  hayatımdan  parçalar  vardır.”  sözünün  sahibi  olan  Peyami  Safa  “Yalnızız” romanında hayatının hangi parçasını anlatmış olabilir? Sizce yazar romandaki hangi kahramanla özdeşleştirilebilir? Neden?

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.