YUSUF AKÇURA (1879-1935)

HAYATI:


Türk siyaset adamı ve tarihçi. Kazan’da doğmuş, küçükken babasını kaybetmiş, İstanbul‘a annesi tarafından getirilmiş ve 1896’da Harbiyeyi bitirerek, erkan-ı harp (kurmay) sınıfına ayrılmıştır. Jön Türkler hareketine katıldığı için, askerlikten çıkarılarak Trablusgarp‘a sürülmüştür. Fakat oradan kaçıp Paris’e gitmiş, orada Siyasal Bilgiler Okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra Rusya’ya dönerek gazetecilik ve öğretmenlik yapmıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul‘a gelmiş, Harp Akademisi ile Darülfünun (üniversite) siyasî tarih hocalığına tayin edilmiştir. Daha sonra Türk Yurdu dergisini çıkararak; Türkçülük akımını desteklemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin kuruluşundan sonra Anadolu’ya geçerek görev almış, 1923′te İstanbulmebusluğuna seçilmiştir. 1925’de açılan “Ankara Adliye Hukuk Mektebi”nde siyasi tarih hocalığına tayin edilen Akçura, 1931’de Atatürk’ün Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurmakla görevlendirdiği kişiler arasında yer almış ve 1932’de bu cemiyetin başkanlığına seçilmiştir. 1933’te İstanbul Üniversitesi’nin ıslahatında siyasi tarih profesörlüğüne getirilmiş, Kars mebusu iken ölmüştür. Akçura‘nın tarihe ait birçok basılmış eserleri vardır.
Kısaca Yusuf Akçura:
 • Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir.
 • Türk Tarih Kurumu (TTK) başkanlığı yapmıştır... 
 • 1904 yılında Mısır’da (Türk adlı bir gazetede) yayımladığı "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesi onu Türk siyasal hayatında önemli bir isim haline getirdi. 
 • Türkçülük akımının manifes­tosu kabul edilen bu makalede Akçura, Osmanlının topar­lanabilmesi için üç ana görüşün (Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık) bulunduğunu ve bunlar arasında en uygununun Türkçülük olduğunu savunmuştur. 
Eserleri :
 • Ulum ve Tarih (Bilimler ve Tarih) 
 • 3 Haziran Vak’a-i Müessifesi 
 • Üç Tarz-ı Siyaset 
 • Mevkufiyet Hatıraları 
 • Rusya’daki Türk-Tatar Müslümanların Şimdiki Vaziyeti ve Emelleri 
 • Şark Meselesine Ait Notlar 
 • Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikir Cereyanları 
 • Türk Yıllığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri 
 • Ta Kendim yahut Defter-i Amalim.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar