OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU ROMANI ZİHNİYET,YAPI,TEMA,ANLAM,GERÇEKLİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Oğuz Kağan Destanı ile  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanını zihniyet, yapı, tema, anlam, gerçeklik, dil ve anlatım yönün­den incelemesi...İki metin karşılaştırılarak destan türü ile roman türü arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenir.
DESTAN VE ROMAN BENZERLİKLERİ FARKLILIKLARI

OĞUZ KAĞAN DESTANI
DOKUZUNCU HARİYE KOĞUŞU
a. Zihniyet:
Destanda döneminin sosyal, siyasi, askerî, kültürel ve dinî yapısı yansıtılmıştır.
Romanda döneminin sosyal ve kültürel yapısı yansıtılmıştır.
b. Yapı:
Destanın ve romanın yapısını olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları oluşturmaktadır.
c. Tema:
Destanda "Oğuz Kağan'ın Türkleri bir bayrak altında toplaması" anlatılmıştır.
Romanda hasta bir insanın psikolojisi yansıtılmıştır.
ç. Anlam:
Destanda Oğuz Kağan etrafında gelişen olaylar, destan dilinin ifade biçimleriyle anlatılmıştır.
Roman, yan anlam değeri bakımından zengindir. Bu durum her okuyucunun roman­dan farklı anlamlar çıkarmasını sağlamaktadır.
d. Gerçeklik:
Çekirdeğini gerçek bir olayın oluşturduğu destandaki olağanüstülüklerin gerçekliği yoktur.
Romanda doğal gerçeklik, kurmaca gerçekliğe dönüştürülerek anlatılmıştır.
e. Dil ve Anlatım:
Destan dili mitolojik öğeler, dinî hayat ve hayatla mücadele etrafında şekillenmiştir. Destan ilahi bakış açısı ile söylenmiştir.
Romanda çevre gerçekçi bir anlatım ve betimlemelerle yansıtılmış, ayrıca son derece başarılı ruh tahlillerine yer verilmiştir. Kahraman anlatıcı vardır.
Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.