MASAL VE HİKAYE TÜRÜ BENZERLİK VE FARKLILIKLARI MADDELER HALİNDE

reklamlar
 Muradına Eren Kız masalını, ikinci grup Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesini zihniyet, yapı, tema, anlam, gerçeklik, dil ve anlatım yönünden inceler. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır. İki metin karşılaştırılarak masal türü ile hikâye türü arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenir


MASAL VE HİKAYE ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

BENZERLİKLERİ
  • Masal ve hikâyede bir olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları vardır.
  •  İki türde de doğal dilden farklı edebî bir dil kullanılır. İki metinde de dönemin zihniyetini yansıtacak ipuçları vardır
  • FARKLILIKLARI

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.