2 Mar 2016

MASAL VE HİKAYE TÜRÜ BENZERLİK VE FARKLILIKLARI MADDELER HALİNDE

REKLAMLAR

Bu yazımızda Masal türü ile hikâye türü arasındaki benzerlik ve farklılıkları maddeler halinde bulabilirsiniz...

MASAL VE HİKAYE TÜRÜ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

BENZERLİKLERİ
  • Masal ve hikâyede bir olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları vardır. 
  • İki türde de doğal dilden farklı olarak edebî bir dil kullanılır. 
  • İki metin türünde de dönemin zihniyetini yansıtacak ipuçları vardır.

  • FARKLILIKLARI
  • Masallar sözlü gelenekten beslenir , anonimdir ; hikayeler yazılıdır ve yazarları bellidir.
  • Masallardak, zaman ve mekan genellikle belirgin değildir , hikayelerde belirgindir.
  • Masallardaki kişiler genellikle "tip"tir , hikayedeki kişiler ise "karakter"dir.
  • Masalların içinde kalıplaşmış ifadeler, tekerlemeler yoğun bir şekilde kullanılır , hikayede ise bunla ryoktur.
  • Masallarda olağanüstü olaylar ve kişiler vardır , hikayelerde ise bu durum genellikle görülmez...


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon