1 Mar 2016

ELEŞTİRİ TÜRÜNÜN ORTAK ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

REKLAMLAR

 • ELEŞTİRİ TÜRÜNÜN ORTAK ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...
 • Düşünsel plânla yazılır. 
 • Her eser ya da sanatçı eleştirinin konusu olabilir. 
 • Eleştiride bir eser olumlu ya da olumsuz özellikleriyle birlikte ele alınır.
 • Eleştiri yapılırken somut verilerden yararlanılmalıdır. 
 • Eleştiride amaç; iyi olanın değerini ortaya koymak, sanatı unutulmaktan kurtarmak, iyi olmayana ve kötüye fırsat vermemektir.
 • Eleştirmenin görevi kılavuzluk yapmaktır.
 • Eleştiriler yıkıcı değil yapıcı olmaldır. 
 • Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır.
 • Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır. Yazar, yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, "beğendim, hoşuma gitti". gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır.
 • Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslubudur. 
 • Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturtulmalıdır. 
 • Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır.
 • Eleştiride açıklama, tartışma, tanık gösterme ve örnekleme gibi yöntemler kullanılır.
ELEŞTİRİ TÜRLERİArtikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon