1 Mar 2016

BİR ELEŞTİRİ YAZARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER MADDELER HALİNDE...

Reklamlar

BİR ELEŞTİRİ YAZARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER MADDELER HALİNDE...
BİR ELEŞTİRİ YAZARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER MADDELER HALİNDE...
BİR ELEŞTİRİ YAZARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER MADDELER HALİNDE...
ELEŞTİRİ YAZARLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 • Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı. 
 • Nesnel olmalı.
 •  Araştırmacı olmalı. 
 • Ciddi, ağırbaşlı olmalı 
 • Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı. 
 • Yıkıcı değil yapıcı olmalı. 
 • Kanıtlama yoluna gitmelidir. 
 • Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli. 
 • Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı 
 • Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı 
 • Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon