30 Mar 2016

AHMET HAMDİ TANPINAR MAVİ ,MAVİYDİ GÖKYÜZÜ ŞİİR İNCELEMESİ

REKLAMLAR

AHMET HAMDİ TANPINAR
MAVİ , MAVİYDİ GÖKYÜZÜ
ŞİİR İNCELEMESİ


AHENK UNSURLARI
 Metinde uyak, redif, uyak dizilişi, ölçü, asonans ve aliterasyonlardan ahenk unsuru olarak yararlanılmıştır.

KAFİYE VE REDİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SES AKIŞI VE RİTİM 
Şiirde ses akışının sağlanmasında uyak, redif, uyak dizilişi, ölçü, asonans ve aliterasyonlar etkili olmuştur, ayrıca tekrar edilen sözcükler de ses akışını sağlamıştır.

ŞİİRİN TEMASI:

Teması “geçmişe özlem”dir.
Ahmet Hamdi Tanpınar bu şiirinde geçmiş özlemlerine bağlı duyarlılıkla doğa karşısındaki bireysel duyguları yansıtmıştır. Şiirde bireysel duyarlılığın evrensel değerlere uygun bir şekilde ele alındığını görüyoruz.

SÖZ SANATLARI (EDEBİ SANATLAR)


ŞİİR DİLİ VE ŞİİR GELENEĞİ
Şiir dili her şeyin üzerindedir. Şiir bir biçim (form) sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır. Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır. İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır. Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar. Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.
Bu özellikleri bu şiirde gördüğümüz için etkili olan egemen anlayış “Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir”dir.


 METİN VE ŞAİR:


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon