2 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,132.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,132.SAYFA CEVAPLARI132.SAYFA CEVAPLARI
1. “Pasta. çikolata. mecmua. muharrir. vapur. güverte. kılıç balığı.
Nelerin, daha bunlara benzemez nelerin manasızlığına birer mana vermek için uğraşmadım.”
“Kılıç balığının bu sene az tutulduğunu gazetelerden birinde okumuştuk.”

Yukarıdaki kelime ve ifadelerden yola çıkarak metnin yazıldığı dönem hakkında hangi sonuçlara ulaşabilir­siniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

Bu ifadelerden yola çıkarak döneminin sosyal yaşamına ait özellik­lere ulaşılabilir. Metnin 1940'lı yıllarda yazıldığını söyleyebiliriz.edebiyatfatihi.net Bir köy öğretmenin ağzından anlatılan olaylarda, Sığırtmaç’ın okuması esnasında bu kelimeler geçmektedir. Köyde yaşayan insanlar, bu kelimelerini garipserler. Çünkü köylüler hayatlarında kullanmadıkları bu kelimeleri bilmezler. Köyün tek iletişim aracı gazetedir. O da köye günler sonra gelmektedir. Kitle iletişim araçları ve teknolojinin o devirlerdeki durumu dikkate alındığında, büyük şehirlerin dışında, köylerde yaşayan insanların bu kelimeleri duymamaları gayet doğaldır.

2. Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesini bölümlere ayırsanız kaç bölüme ayırırdınız? Bu bölümlemeyi neleri dikkate alarak yaptığınızı sözlü olarak ifade ediniz.

“Köy Hocası ile Sığırtmaç” hikâyesi, Modern hikâye örneğidir. Modern hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Buna göre bu hikâyeyi üç bölüme ayırabiliriz. Bu ayrım olayların gelişmesi ve bitişine göre yapılabilir. Buna göre; ilk iki birim (paragraf) serim, ikinci birimden son birime kadar düğüm, son birim ise çözüm bölümüdür.

3. Köy Hocası ile Sığırtmaç adlı hikâyenin yapısını oluşturan olayları ve olay örgüsünü tespit ederek defterinize yazınız.


4. Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesindeki zaman özelliklerini olay örgüsüyle ilişkilendirerek defterini­ze yazınız.

Hikâyede mevsimsel bir zaman vardır. Köy hocasının anlattıklarından kişilerin hangi mevsimi yaşadıklarını öğreniyoruz.

5. Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesinin mekân özellikleriyle hikâyedeki olayların geçtiği dönem ara­sında ne tür bir ilişki kurulabilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Hikâyede anlatılanlar köyde geçmektedir. Mekân, metinde köy ve şehir arasındaki farklı­lığı ortaya çıkartacak şekilde kullanılmıştır. Olayların geçtiği dönemde kentlerde kullanılan malzemeler, köylerde kullanılmıyordu. Hikâyedeki köy okulu, olayların geçtiği dönemde bir eğitim hamlesinin yapıldığını, okulların köylere kadar yayılmasına uğraşıldığını göstermektedir.
6. Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesindeki temel çatışmayı ve hikâyenin temasını bulunuz. Temayı dönemin sosyal hayatıyla ilişkilendirerek yorumlayınız.
KISA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

7. Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesinde anlatıcının bakış açısını belirleyiniz. Anlatıcının olay ve kişi­lerle ilişkisini tahtaya yazınız.

Köy Hocası ile Sığırtmaç hikâyesinde anlatıcı, hikâyenin bir kahramanı olarak karşımıza çık­maktadır. Bu anlatıcı, "Kahraman anlatıcının bakış açısı"na sahiptir.

www.edebiyatfatihi.net
Gerçeklik ve kurmaca kavramları etrafında hikâyenin yazarıyla anlatıcısının aynı kişiler olup olma­dığını metinden örnekler vererek tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

Hikâyenin yazarı ile anlatıcısı aynı kişiler değildir. Anlatıcı, kurmacanın sınırları içerisinde varlığından söz edilen bir kişidir.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!