2 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,130.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

130.SAYFA
1. Seyfi Baba adlı manzum hikâyenin yapısını oluşturan olayları ve olay örgüsünü tespit ederek tahta­ya yazınız.
OLAY ÖRGÜSÜ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

2. Metindeki temel çatışmayı ve metnin temasını belirleyerek defterinize yazınız.
TEMEL ÇATIŞMA YOKSULLUK VE ZENGİNLİKTİR. METNİN TEMASI TOPLUMSAL YOKSULLUKTUR.

3. Seyfi Baba adlı manzum hikâyede mekânın özelliklerini metnin temasıyla ilişkilendirerek defterinize yazınız.

Metindeki zaman ve mekân unsurları ile dil özelliklerinden yola çıkarak metnin Osmanlı devle­tinin son yıllarında "Millî Edebiyat Dö­nemi"nde (1911 - 1923) yazıldığını söyleyebiliriz. Metnin mekânı, metnin teması olan "sosyal sefalet”i yan­sıtmaktadır. Metinde anlatıcının dolaştığı sokaklar, Seyfi ba­banın evi bu sefaleti gösterecek şekilde betimlenmiştir.

4. Metinde anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz. Anlatıcının olay ve kişilerle ilişkisini sözlü ola­rak ifade ediniz.
Metindeki anlatıcı, hem olayları yaşayan hem de anlatandır. Metindeki anlatıcı, olay ve diğer kişilerle doğrudan ilişkili ve kahraman anlatıcının bakış açısına sahip bir anlatıcıdır.

5. Seyfi Baba adlı metnin şiirden farklı ve şiirle ortak özelliklerini belirleyip sözlü olarak ifade ediniz.
CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

8.ETKİNLİK
Manzum hikâye türünü araştırma konusu olarak alan öğrenci kürsüye gelerek bu edebî türün ortaya çıktığı dönem hakkında sunum yapar. Bu sunumda anlatılanlar Seyfi Baba adlı manzum hikâ­yenin özelikleriyle ilişkilendirilerek tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.

TÜM BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ 

6. Metindeki zaman ve mekân unsurları ile dil özelliklerinden yola çıkarak metnin yazıldığı dönemi tah­min ediniz.

Metindeki zaman ve mekân unsurları ile dil özelliklerinden yola çıkarak metnin Osmanlı devle­tinin son yıllarında "Millî Edebiyat Dö­nemi"nde (1911 - 1923) yazıldığını söyleyebiliriz. 

9.ETKİNLİK
 Mehmet Âkif ERSOY rolünü üstlenen öğrenci kürsüye gelir ve öğrencilerin, Mehmet Âkif ERSOY'un edebî şahsiyeti ve sanatı hakkındaki sorularına cevap verir.

7. Yapılan röportajdan yola çıkarak Seyfi Baba ile şairin bilinen özellikleri ve sanat anlayışı arasındaki ilişkiyi şiirden örneklerle açıklayınız.

Manzum hikâye, Mehmet Akif'in ustaca kullandığı nazım şeklidir. Şiirlerindeki toplum karşısındaki sorumluluk duygusu ve toplumsal hayat ile çevrenin tüm çıplaklığıyla adeta fotoğraf gibi yansıtılması Seyfi Baba'da da görülmektedir. Şair, sanatını halkın dertlerini, yaşantısını anlatmak için kullanmıştır. Onun sanat yapmak gibi bir kaygısı yoktur. Halktan her türlü insan, onun eserlerinde yerini almıştır. Aruzu ustalıkla kullanmış, nazmı nesre yaklaştırmıştır.

8. Manzum hikâye türü ile mesnevi türünü karşılaştırarak Seyfi Baba adlı metnin edebî gelenek içe­risindeki yerini tespit ediniz.
 http://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/meb-9sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari_25.html

9. Seyfi Baba adlı manzum hikâyenin kahramanları olan Seyfi Baba'nın ve anlatıcının kahramanlık özelliklerini belirleyip aşağıda verilen çözümleme tablosundaki soruları cevaplayınız.Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!