9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB, 139.SAYFA CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,
139.SAYFA CEVAPLARI
www.edebiyatfatihi.net1. “Kime yaranmak olursa olsun, güzel Türkçe dururken, sokak levhalarına, tabelalara Fransızca ibare­ler yazılmasına aleyhtar olduğumu söyledim. Paşa ve doktor, basit kozmopolit fikirleriyle bana hücum et­meye başladılar. Paşa Fransızlara sevgisini içtimai bir akide seviyesine çıkarmak için nafile yoruluyor. Fransa'nın bizim kültürümüz üstündeki tesirlerine dair alelade Tanzimat fikirlerini sıralıyordu. Doktorun samimi olup olmadığını bilmiyordum, fakat onun bütün delili, Türkçenin kifayetsizliğini iddiadan ileri geçmi­yordu. 'Reçetelerinizi bile Fransızca yazıyoruz.' diyordu.”

Yukarıdaki metin parçasından yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin zihniyeti hakkında neler söylenebileceğini sözlü olarak ifade ediniz.


CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının yapısını oluşturan olayları ve olay örgüsünü tespit ederek defterinize yazınız. 3. Bir yapı unsuru olan mekân ile kişiler arasında yazar nasıl bir ilişki kurmuştur? Buradan yola çıkarak romanda mekânın işlevi ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz. 

Kahramanın ruh hali, mekânlara yansıtılarak anlatılmıştır. Romandaki hastane, mahalle, ev ve köşk kahramanların sosyal konumları ile ruh hâllerini yansıtan mekânlar olarak kullanılmıştır. Kahramanın ruhen çökmüş olduğu zamanlarda, onun baktığı ve yaşadığı mekânlar da kahramanın ruh durumuna uygun olarak tasvir edilmiştir. Bu verilerden hareketle romandaki mekân, kahramanın psikolojisini belirginleştirmek ve daha etkili anlatmak için sıkıntı verici şekilde anlatılmıştır.

“Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli adaleler gibi geçmiş, yaslanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır, kiminin şahnişini biraz daha yumrulmuştur, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir ve hepsi hastadır, onları seviyorum.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.