9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY YAYINLARI,SAYFA 180

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY
SAYFA 1806. Atatürk’ün bilime verdiği önem ve Atatürkçü düşüncede akılcılığın yeri hakkında bir araştır­ma yapmıştınız. Yapmış olduğunuz bu araştırmadan ve “Atatürk’ün Bilime ve Tekniğe Bakışı” adlı metinden hareketle Atatürk’ün bilime ve akılcılığa verdiği önemi sözlü olarak ifade ediniz.


7. “Atatürk’ün Bilime ve Tekniğe Bakışı” adlı metinden hareketle düşünce ile akılcılık arasın­da bir ilişki bulunup bulunmadığını tartışınız. Tartışma sonucunu sözlü olarak ifade ediniz.
Bu iki kavram (düşünce, akılcılık) birbirini tamamlayan kavramlardır. Akılcılıkta olması gereken doğru düşünme ve bunun sonucunda insanı huzura, mutluluğa ve ileriye götüren kararlar alabilmektir.
8. “Millet Yaşamında Basının Önemi” adlı metinden hareketle Atatürk’ün basına vermiş oldu­ğu önemi sözlü olarak ifade ediniz.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.