11 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB ,140.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

9..SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB

9..SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB
9..SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB

140.SAYFA
www.edebiyatfatihi.net
 Ertesi gece de beni köşkte kalmaya mecbur eden bir sebep çıktı: Annem geldi. Gece sofra kalabalık­tı. Yengemin daveti üstüne, doktor Ragıp'la annesi de yemeğe misafir gelmişlerdi.”

Yukarıdaki cümlelerden yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin sosyal hayatıyla ilgili neler söyleyebilir­siniz? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.
Cümlelerden yola çıkarak  sosyal hayatta bir toplanma mekânı olan sofra çevresi ve burada toplanıp konuşulanlar eserde anlatı­lacaktır. Kahramanlar burada devrin sosyal meselelerini tartışacaklardır.
Yukarıdaki cümleler, döneminin sosyal hayatını iki farklı cepheden yansıtmaktadır. Bir cephede kenar mahalleler ve orada yaşayan yoksul halk, diğer cephede köşklerde yaşayan varlıklı aileler. Her toplumda görülen birbirine zıt yaşam tarzları romanda da yansıtılmıştır


5. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının “Doktor Ragıp” bölümünde yazarın dile yüklediği anlam değ­erlerini belirleyerek defterinize yazınız.

Yazar Doktor Ragıp bölümünde yaptığı tasvir ve tahlillerle onu resmetmiştir.

6. Romanda işlenen konuları, romandaki temel çatışmayı ve temayı bularak defterinize yazınız.

TEMEL ÇATIŞMASI: AŞK-ACIMA" 
TEMASI: HASTA PSİKOLOJİSİ

7. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanında anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz. Anlatıcının olay ve kişilerle ilişkisini yorumlayınız.
KAHRAMAN BAKIŞ AÇISIYLA ANLATILMIŞTIR. ROMANDA ANLATICI ROMANIN ANA KARAKTERİDİR.
8. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanındaki kahraman anlatıcının özelliklerini belirleyip aşağıda veri­len çözümleme tablosundaki soruları cevaplayınız.

Kahraman nasıl bir insandır?
Kahraman durağan mıdır dinamik midir?
Romanın hangi kısmı sizin kahraman hakkında böyle düşünmenize neden oldu?
Sosyal ortam ve çevre bu kahramanı nasıl etkilemiş­tir?
Bu kahramanın sizin sosyal ve toplumsal yapınız­dan farkı var mı?
Bu kahramanın diğer kahramanlar üzerinde etkisi var mı?
Kahraman kendi kişiliğinin farkında mı? Yani sizin onun için düşündüklerinizi o da kendi hakkın da düşünüyor mu? Neden?
Sizce gerçek hayatta bu masaldaki kahraman gibi davranan biri olabilir mi?9. “Kapalı kapıların mustatil buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların buğusu, yüksek ve çıplak duvar­lara vurarak donuyor.”, “Dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm.”, “Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür, her günün hadiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk ve bazan da ancak bizim görebileceğimiz gibi bir işaret ilave eder.”, “Bu sofa dört köşedir: Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki san­dalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir.”

9.Yukarıdaki ifadeleri, dil ve anlatım bakımından inceleyip romanın dil ve anlatım özelliklerini defterinize yazınız.

Tasvirler , benzetmeler , bazen kısa bazen uzun cümlelerin kullanılması ,gözleme dayana ifadeler , sözcüklere yüklenen yeni anlamlar romanın dil ve anlatım özellikleridir.
10. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının yazarı ile anlatıcısının aynı kişiler olup olmadığını gerçek­lik ve kurmaca kavramlarını dikkate alarak tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

AYNI KİŞİ DEĞİLDİR , ANLATICI YAZARIN YARATTIĞI VE KURMACANIN SINIRLARI İÇİNDE KENDİNDEN BAHSEDİLEN KİŞİDİR.


11.Roman türünün özelliklerini tespit ederek defterinize yazınız.
ROMAN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ 

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Sınavlara uzmanıyla hazırlanın!