22 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI DENEME SINAVI SORULARI

Reklamlar

 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI SORULARI
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI SORULARI
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI SORULARI
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI SORULARI
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI SORULARI

DOSYAYI GÖNDEREN MEHMET COŞKUN BEYEFENDİYE TEŞEKKÜR EDERİZ...

MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ DENEME SINAVI
METİN-1
“(…)
Fikret, hiç mukaddeme yapmadan:
 - Ben evleniyorum baba, dedi.
 Ali Rıza Bey, şaşırdı. Fakat pek fazla telaş göstermedi:
 - Öyle mi çocuğum? Allah mesut etsin, dedi.
 - Sana danışmadan böyle bir karar verdiğim için belki bana kızarsın...
 Ali Rıza Bey, acı bir gülümseme ile:
 - Kızmak mı? Niçin kızayım çocuğum? Benim senin üstünde bir hakkım yok ki... dedi.
 Fikret, kaşlarını çattı:
 - Bu sitemin doğru değil baba...
 - Sitem etmiyorum... Hakikati söylüyorum... Ben, artık fukara oldum... Bütün haklarım gibi babalık hakkımı da kaybettim... Madem ki senin saadetini temine kaadir değilim.  Ne istersen yapmak hakkındır çocuğum...
 Fikret, evvela biraz sarsıldı, babasına acır gibi oldu. Fakat çehresi tekrar sertleşti, ağır ve tutuk bir tavırla:
 - Açık konuşalım baba, dedi. Bilirsin ki ben, öyle pek kafasız bir kız değilim. Annem gibi, kardeşlerim gibi fakir düştük, parasız kaldık diye sana darılmak hiç bir zaman aklımdan geçmedi. Buna mukabil onlara gösterilen zaafı affedemedim ve edemeyeceğim.  Şevket, fena çocuk değil. Ancak, ne çare ki yularını o soysuz kadına kaptırmış. Leyla ile Necla ne yaptığını bilmeyen iki çılgın... Annem, koyun gibi nereye çeksen oraya giden bir zavallı. O kadar çırpındım, çarpındım: Baba, gözünü aç. Bunlar evi bir felakete sürükleyecekler dedim. Aldırmadın; yabancı gibi köşeye çekildin, sade darılıp surat asmakla iktifa ettin... Sen, erkekçe hareket edeydin bu olanlar olmazdı. Belki müteessir olacaksın amma göz önünde olan bir hakikati saklamaya hacet yok... Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Doludizgin bir uçuruma gidiyoruz... Baktım kimseden imdat yok... Ben, bari kendimi kurtarayım, dedim. (…)
                                           (Aşağıdaki beş soruyu 1. Metne göre cevaplayınız.)
S:1.Yukarıdaki metnin,  hangi metin türüne örnek olduğunu ve bu metin türünün en belirgin özelliklerinden ikisini yazınız.

S:2.Metin, yazıldığı dönemle ilgili hangi sosyal probleme veya problemlere işaret etmektedir?


S:3.Metinde öne çıkan kişileri ve bu kişilerin özelliklerini kısaca yazınız.
S:4.Yazar, Fikret’in davranışını kurgularken ailenin hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Fikret’in bu davranışını gerçekçi buluyor musunuz? Niçin?


S:5. Kendinizi Ali Rıza Bey’in yerine koyunuz ve Fikret’in evlilik isteğine nasıl bir tepki vereceğinizi yorumlayınız.


METİN-2
“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde… Ben deyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu; kuş uçmadı, Gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, Memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı; anam düştü eşikten, babam düştü beşikten… Biri kaptı maşayı, biri aldı meşeyi; dolandım durdum dört köşeyi. Az gittim uz gittim… Dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek; soğuk sular içerek, altı ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki, ne göreyim, gide gide bir arpa boyu yol gitmişim!.. (…)”
S:6. Yukarıdaki metin (metin-2) edebiyatımızın hangi geleneğine örnektir? Bu metnin özelliklerinden dört tanesini yazınız.


      

      

                  S:7. Aşağıda verilen cümleleri doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(1x6 PUAN)
(      ) Koşma, semai, mani, güzelleme gibi nazım şekillerinin ortak özelliklerinden biri de nazım birimlerinin beyit olmasıdır.
(      ) Mesnevilerin yazarı ve kurgulayanları belli değildir, tamamen hayatın gerçeklerini anlatır.
(      ) Manzum hikâyelerin en belirgin özelliği imgelerin çokça kullanılmasıdır.
(      ) Olay çevresinde oluşan metinlerin en belirgin özelliği günlük hayatta kullanılan dili olduğu gibi kullanmasıdır.
(      ) Anonim halk edebiyatı ürünleri, tamamen milli özellikler gösterir; o milletin tarihi, kültürel yapısı hakkında bilgiler içerir.
(      )Bugünkü anlamda hikâye ve roman edebiyatımıza Cumhuriyetin ilanından sonra İran edebiyatından girmiştir.

S:8.Aşağıdaki metinlerin karşısına hangi bakış açısını örneklediğini yazınız.
      Koşarak kapıdan çıktım. Hemen tramvaya doğru acele adımlarla yürümeye başladım. Arkamdan gelen adamı fark etmemiştim bile. Omzuma dokunması ile birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kafamı çevirince yıllar öncesinden silik bir yüz gördüm.


       Kapıdan girince sağ tarafta bir yük, onun biraz ötesinde yüksek bir konsol vardı. Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konulmuş eski usûl bir saat, kırmızı gaz bezleriyle örtülü, abajurlu iki petrol lambası, sarı yaldız t çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında, duvarda, kılıflarıyla asılmış bir çift çakmaklı tabanca duruyordu. Karşıda, perdeleri tamamen inik olan pencerelerin önünde, bütün duvar boyunca uzanan, üzerine halı döşeli alçak bir sedir ve sedirin köşelerinde pazen yüzlü minderlerle yastıklar, yastıkların üzerinde ise fiyango yapılmış sırma işlemeli yağlıklar vardı.


     Erdem, arkasına bakmadan yürüyordu. Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretle yaparak hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden. Çünkü onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı.S:9.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz: (12 PUAN)
- …………………………..,,  ……………………………., ………………………….., ………………………….. gibi metinler olay çevresinde oluşan  metinlerden analtmaya bağlı metinlere örnektir.
-Halk hikayeleri ……………………………, ……………………………………., ve bölümlerinden meydana gelir. Bu hikayelerde  …………………………………. Ve ………………………………………… karışıktır.
-Destanlar ………………………….. ve …………………………… destanlar diye ikiye ayrılır.
-Anlatmaya bağlı eserlerde belli bir grubu değil de sadece kendisini temsil eden kişilere………………….……………………. denir.
-Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde dil …………………………………………  İşleviyle kullanılır.

S:10.Birinci sütunda yapılan  açıklamaları üçüncü sütundaki eserlerle doğru bir şekilde eşleştiriniz.(Birinci sütunun başında yer alan rakamları ikinci sütunda uygun olan yerlere koyunuz.)    (12 PUAN)
1. sütun
2.sütun
3. sütun
1
İslamiyet’in kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle ortaya çıkan bir edebiyat anlayışıdır. Kendine özgü kuralları vardır ve bu kurallar bu edebiyat anlayışının sona ermesine kadar değişmeden uygulanmıştır.

Masal
2
Destan döneminden halk hikâyelerine geçişin ilk örnekleridir. Tamamı on iki hikâyeden oluşur. Nazım, nesir karışıktır. Olağan olaylar ve kahramanların yanında olağanüstü olaylara ve kahramanlara da yer verilir.

İstiare
3
Yalnız "benzeyen" ve "kendisine benzetilenin" olduğu bir benzetmede bu iki öğeden birinin kullanılmamasıyla oluşan edebi sanattır.

Divan Edebiyatı
4
Aruz  kalıplarıyla, Beyitler halinde yazılır. Beyit sınırlaması vardır En az beş, en fazla on beş beyitten meydana gelir. Divan edebiyatının en çok örnek verilen türlerinden biridir. Uyak düzeni “-a-a, -b-a, -c-a” …” şeklindedir.

Dede Korkut Hikayeleri
5
Bir milletin tarihini yansıtan, önemli bir olayın kurgulanmasıyla sözlü ve anonim olarak oluşan anlatmaya bağlı eserlerdir. Olağanüstü olaylar, kahramanlar yer alır. Genellikle epik bir anlatım vardır.

Gazel
6
Evrensel temalar işlenir, milli temalar yer almaz. Zaman, mekan belli değildir. Klasik bir yapısı vardır. Genellikle kalıplaşmış bir tekerleme ile başlanır. Yine kalıplaşmış bir dilek veya bitiş denilen ifadeyle sonlanır. Daha çok çocukların eğitimi için kullanılan anlatmaya bağlı edebi metinlerdendir.

Destan


              DÖRTLÜK
Bahar seli gibi dolup taşıp da
Bilmediğim karlı dağdan aşıp da
Keşiş gibi bir soysuza düşüp de
Kerem gibi yanar deyi korkmasın.”  RUHSATÎ

S: 11. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerde hangi edebi sanat vardır?  (2 PUAN)S:12. Yandaki dörtlüğün uyaklarını, rediflerini gösteriniz. (4 PUAN)


S:13:Yandaki dörtlüğün birinci dizesinde belirgin olan edebi sanatın adını yazınız.(2 PUAN)


S:14. Mehmet Akif Ersoy, hangi özellikleriyle edebiyatımızda öne çıktığını yazınız.? 

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!