9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,122.SAYFA CEVAPLARI122.SAYFA

1. “Folklor ve Halk Edebiyatı” metninde açıklama bildiren cümleler bularak bu cümlelerin metindeki kul­lanılış amacını belirtiniz.
AÇIKLAMA CÜMLELERİ : "Bir özlü sözün, kapalı olan bir ifadenin açıklanması; edebiyat, felsefe, tarih gibi herhangi bir konunun temel noktaları hakkında bilgi vermek amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Halk şairlerinin asıl kaynağı halktır. Köy halkı arasından da çıkar, göçebeler arasından da; kasaba ara­sından da çıkar, şehirlerden de... " Bir konuyu bir kavramı açıklatmak , aydınlatmak için kullanılmıştır.

2. Metinden sebep-sonuç ifade eden cümleler bulunuz. Siz de sebep-sonuç ifade eden cümleler yazınız.

Pek saymaya, sınırlamaya değmez. Çünkü bir saz şairi köyde doğar, köy köy, oba oba dolaşır; arı gibi her çiçekten bal alır... Bu bakımdan doğdukları yerlerin de, gezip dolaştıkla­rı yerlerin de izlerini taşırlar ama asıl "ayırıcı nitelikleri" yerleştikleri, yetiştikleri sosyal çevrelerden gelir. 

Kız gibi donanmış asri otel, bildiğimiz eski zincirli hanlardan biri. Yan yana iki araba geçecek genişlikte kemerli bir kapı... Birinci kat dükkan, kahve, depo, ahır gibi şeyler. Bunlardan bazılarının yüzü sokağa, bazıla­rınınki içeriki toprak avluya çevrilmişti.

Kapının yanındaki iki tahta merdivenden hangisini beğenirseniz ondan ikinci kata yani asıl otel dairesine çıkıyorsunuz. Burada uzun ve karanlık bir koridor. Koridorun ön tarafına gelen kısmı penceresiz bir kale duva­rı, sokak kısmında sıra sıra oda kapıları.

Bana bu odaların en lüksünü açtılar. Güzel gardrop ve lavabo. Bir daire koltuğu. Üstünde kristal bir hokka takımı bulunan bir şık masa.

..
                                                                                                        Reşat Nuri GÜNTEKİN
    Yukarıdaki paragraftan öznel ve nesnel anlatım içeren cümleler bulunuz.
Kız gibi donanmış asri otel, bildiğimiz eski zincirli hanlardan biri. ÖZNEL
Yan yana iki araba geçecek genişlikte kemerli bir kapı... Birinci kat dükkan, kahve, depo, ahır gibi şeyler. Bunlardan bazılarının yüzü sokağa, bazıla­rınınki içeriki toprak avluya çevrilmişti. NESNEL CÜMLELER
    Bulduğunuz cümlelerden hareketle öznel ve nesnel cümlelerin özelliklerini açıklayınız.

ÖZNEL CÜMLE : Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelerdir.

NESNEL CÜMLE: Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen; doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiklik göstermeyen cümlelerdir. Nesnel yargılar, araştırma sonucu ulaşılabilecek, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılardır.


    Öznel ve nesnel anlatımlı cümlelerin hangi edebî türlerde daha çok kullanılabileceğini tartışarak belirle­yiniz.

ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER ŞİİRLERDE ,ROMAN ,HİKAYE , MASAL ,DESTAN GİBİ EDEBİ TÜRLERDE KULLANILIR.


İNTİBAH

Akşam üzeri iki arkadaş birbirinden ayrıldılar. Atıf Bey, dayısıyla buluşmak üzere Kuzguncuk'a gitti. Ali Bey de bitkin bir hâlde evine döndü. Gönlü ile vicdanı müthiş bir mücadele hâlindeydi. Bütün ümitler, bütün hayaller bir günün içinde yıkılmıştı...


Atıf Bey, dayısı gibi, bu işlerin kurdu olmamakla beraber arkadaşı kadar tecrübesiz de değildi; o güne değin ufak tefek gönül maceraları olmuştu fakat hiçbir kadına veya kıza ciddi olarak tutulmamıştı. Onun için gerçek aşkın ne olduğunu bilmiyor; son derece azimli bir genç olarak tanıdığı arkadaşımın bu vasfını da hesaba katarak, Mehpeyker'den artık iyice soğuduğuna inanıyordu. Mesut Efendi ise böyle düşünmüyor: “Aşk tıpkı hastalık gibidir, birden gelir fakat bir türlü gitmek bilmez.” sözünü biteviye tekrarlayarak yeğeninin bu fikrine iştirak etmiyordu.


1. Metinden amaç-sonuç ifade eden cümleler bulunuz. Bu cümlelerin metindeki kullanılış amacını tar­tışınız.

Atıf Bey, dayısıyla buluşmak üzere Kuzguncuk'a gitti. Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelerdir.


9.SINIF MEB DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI 2015-2016 , 9.SINIF DİL VE ANLATIM MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar