21 Mar 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,159.SAYFA

Reklamlar

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
159.SAYFA www.edebiyatfatihi.net

b.  Toplumcu gerçekçilerin, toplumdaki düzensizlikler ve çatışmaları, küçük yerleşim birimlerinin sorunlarını,  toplumdaki sosyal  statü  farklılıklarını,  büyükşehirlere  göçen  insanların  sorunlarını  ne den temalaştırdıklarını açıklayınız.

Toplumcu gerçekçiler sosyalist dünya görüşüne sahip olduklarından bu tarz sorunları paylaşmışlar ve toplumu ve dünyayı bu yönde anlamaya çalışmışlardır.

34. a.  “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı metnin anlatıcısı aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaktadır? İşaretleyiniz.

Anlatıcı her şeyi biliyor. Burada ilahi bakış açısı kullanılmıştır.

35. Metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? İşaretleyiniz. Bu anlatım türleri metne neler kazandırmıştır? Açıklayınız.www.edebiyatfatihi.net
BETİMLEME, ÖYKÜLEME

36. a.  “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanın kişileri hangi bölgedendirler? Yazar niçin bu bölgenin insanını anlatmak ihtiyacı hissetmiştir?

Orta Anadolu’dandır. Çünkü bu kesim genel olarak toplumun işçi- köylü sınıfını temsil etmektedir.
b.  Yazar, okura hangi mesajı vermektedir? Yazarın, okura verdiği mesaj metnin yazılış amacı mıdır? Neden?

Yazar okura toplumda sınıfsal adaletsizlikler olduğu mesajını vermiştir. Bu mesaj metnin yazılış amacıdır çünkü bu roman, tezli bir romandır.

37. a.  “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı roman, edebiyatfatihi.net konusuna göre aşağıdaki hangi roman türü içine girer? İşaretleyiniz.

SOSYAL ROMAN

b.  “Bereketli  Topraklar  Üzerinde”  adlı  roman  etkilendiği  akıma  göre  hangi  roman  türüne  dâhil edilir? İşaretleyiniz.

REALİST ROMAN

c.  a ve b basamaklarında işaretlediğiniz roman türünün özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Bu iki roman türü birbirine uygun iki türdür. Toplumun her kesiminin katmanları gerçekçi bir biçimde ele alınır bu roman türlerinde.

ç.  Metinden, işaretlediğiniz roman türünün özelliklerini yansıtan cümle örnekleri okuyunuz.
38. a.  “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanın tamamından hareketle romanın temasını söyleyiniz.
Sınıf çaışmaları
b.  İncelediğiniz romanın edebiyatımızda nasıl bir yere sahip olduğunu tartışınız. Ulaşılan görüşü tahtaya yazınız.


39. Orhan Kemal hakkında yaptığınız araştırma ve incelediğiniz romandan hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında bilgi veriniz.40. Orhan Kemal’in romanlarında genellikle yaşamından izler görülür. Yazarın, yaşamı hakkında yaptığınız  araştırmadan  hareketle  incelediğiniz  romanda  neden  Çukurova’dan  çalışmaya  giden  işçilerin dramını anlattığını açıklayınız.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!