16 Mar 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,153.SAYFA

Reklamlar

153.SAYFA CEVAPLARI

8. Hapishanenin, hikâyenin oluşmasındaki işlevini açıklayınız.
Hapishane, toplumun alt sınıflarına mensup insanların düştüğü sıkıntıyı daha keskin bir şekilde göstermek bakımından hikayenin tamamlayıcısı olmuştur.

9. Hapishane ile ihtiyar adam ve anlatıcının bütünleşmesi hikâyeye neler kazandırmıştır? Açıklayınız.
Bahsedilen bütünleşme ile hikaye samimi bir zemine oturmuş ve organik yapısını kazanmış olmuştur.
10. Hikâyedeki  olay  hangi  zaman  diliminde  gerçekleşmiştir?  Yazar niçin  bu  zaman  dilimini  tercih etmiştir? Açıklayınız.
Olay akşamüstü gerçekleşmektedir. Bu zaman dilimi efkarın en ağır bastığı saatleri anlatır. Bu efkarın içine yaşamsallığıyla bir nükteyi de vermek mümkün olmuştur böylelikle.
11. Aşağıdaki  şemada  verilen  açıklamalardan  yola  çıkarak  hikâyedeki  olay,  kişi,  zaman  ve  mekân arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Olay, kişi ve mekan birbirini bütünler niteliktedir. Anlatılan kişinin toplumsal sınıfıyla alakalı bir olay ve bu olayın sonucunda ihtiyarın hapse düşmesi, insana ait bir gerçekliği ifade eder.
12. a.  Metnin temasını bulunuz. Metnin teması aşağıdaki gruplandırmanın hangisiyle ilgilidir? işaretleyiniz.
Köy gibi küçük yerleşimlerin sorunları
b.  Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Karşısındaki kutucuğa işaretleyiniz.
Anadolu coğrafyası ve insanı
c.  12. sorunun a ve b maddelerine verdiğiniz yanıtların sebeplerini metinden örneklerle açıklayınız.
Metnin tümü Anadolu insanına ait görüngüleri yansıtır.
ç.  Toplumcu gerçekçi yazarları eserlerinde işlediği tema ve konuları, yaptığınız araştırmadan da yararlanarak belirtiniz. Bu yönelimin nedenini açıklayınız. Sabahattin Âli’nin hikâyesinde bu yönelimin hangi özelliklerini gördünüz? Belirtiniz.
Toplumcu gerçekçiler eserlerinde köylü ve işçi sorunları, sınıfsal çatışmalar; ağa- köylü, işçi- patron gibi karşıtlıkları gibi temaları ve konuları işlerler. Sabahattin Ali’nin  hikayesinde de bu, toplumun alt kesimlerini ele alma şeklinde kendini göstermiştir.
13. a.  Metnin anlatıcısının kim olduğunu belirleyiniz.
Metnin anlatıcısı yazarın kendisidir.
b.  Metnin anlatıcısı hangi bakış açısını kullanmaktadır? Açıklayınız.
Metinde tanrısal bakış açısı kullanılmıştır.
14. a.  Metinde kullanılan anlatım türünü belirleyiniz.
Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmaktadır.
b.  Bu anlatım türü metne ne kazandırmıştır? Açıklayınız.
Bu anlatım türleri metnin akıcılığını ve merak unsurunu sağlamıştır.
15. a.  Yazar, hikâyede olayları ve kişileri hangi düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlemiştir?  Yazarın,  okuyucuyu  kendi  düşünceleri  doğrultusunda  yönlendirme  amacı  var  mıdır? Açıklayınız.
Yazar okuyucuyu anlattığı sosyal kesimin bakış açısından hayata bakmaya yönlendirmektedir.
b.  Sanat eserleri belli bir görüşü ifade etmek için araç olarak kullanılabilir mi? Metinden örneklerle düşüncenizi belirtiniz.
c.  Yazarlar, halkı aydınlatmak için özellikle bazı bölgelerdeki olayları konu edinen eserler yazabilirler mi? Neden?


d.  “Kafa Kâğıdı” adlı hikâyenin yazılış amacını belirtiniz.
Yazarın kurguladığı dünyaya okuru çekme isteğidir.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!