12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 160.SAYFA

reklamlar
12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
160.SAYFA

DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki yazarlardan hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla eser vermemiştir?
 A)  Yaşar Kemal  B) Kemal Tahir
 C)  Reşat Nuri Güntekin  D) Fakir Baykurt
 E)  Sabri Ertem www.edebiyatfatihi.net

2. Aşağıdaki belirgin farklılıklardan hangisi Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanda tema olarak işlenmiştir?
 A)  Öğretmen – öğrenci  B) Halk – yönetici
 C)  Aydın – cahil  D) Köylü – şehirli
 E)  Gelin – kaynana

3. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 Türk edebiyatında 1930’lu yıllardan itibaren köylülerden, işçilerden, gelir adaletsizliğinden, sınıf çatışmalarından söz edilmeye başlanmıştır.

 Toplumcu  gerçekçi  anlayışla  yazılan  hikâye  ve  romanlarda  olay  örgüsü insan doğasına ait  bir gerçekliği ifade etmek için düzenlenmiştir.

4. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
www.edebiyatfatihi.net
 ( D  )  Toplumcu gerçekçi yazarlar toplumdaki düzensizlik ve çatışmaları tema olarak işlemişlerdir.
 ( Y  )  Toplumcu gerçekçi eserlerde Anadolu coğrafyası ve insanına yer verilmemiştir.
 ( D  )  Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyükşehre göçün ortaya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
5. Toplumcu gerçekçi anlayışın ürünü olan hikâye ve romanların yazılış amaçları nelerdir?

Toplumun her yönünü gösterebilmek ve sosyalist ideolojiyi roman vasıtasıyla yaygınlaştırmak

1 yorum:

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.