12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
152.SAYFA

www.edebiyatfatihi.net
1. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Yaptığınız araştırmadan hareketle "Kafa Kâğıdı" adlı hikâyenin yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yapısı ve sanat anlayışının hikâyeye nasıl yansıtıldığını belirleyiniz. Grubunuzun tespitini sözcünüz aracılığıyla açıklayınız.
 2. Aşağıda, “Kafa Kâğıdı” adlı metnin olaylarından bazıları verilmiştir. Verilmeyen olayları da siz yazarak metnin olay örgüsünü bulunuz.


3. a. Hikâyedeki olayı yaşayan ihtiyar adam toplumun hangi kesimine mensuptur?
İhtiyar adam toplumun işçi-köylü sınıfındadır.
b. Hikâyedeki olay gerçekten yaşanmış olabilir mi? Niçin?

Bu olay gerçekten yaşanmış olabilir. Çünkü Anadolu’da özellikle devlet hizmetinin yeterince götürülemediği yerlerde bu gibi olaylara epeyce rastlanmıştır.

c. Edebiyatımızda 1930’lu yıllardan itibaren neden köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır? Bu durum gelişme ihtiyacı ve isteği yanında, ideolojik kaynaklı da olabilir mi? Tartışınız. Ulaşılan ortak görüşü belirtiniz.
Bunun sebebi büyük bir payla 1929 ekonomik bunalımıdır. Büyük Buhran da denen bu ekonomik kriz yüzünden dünyanın özellikle gelişmekte olan ülkelerinde alt ekonomik sınıflara mensup insanlar derin bir yoksulluğa gömülmüşlerdir ve bu yoksulluğun sonucunda ideolojik gelişmeler canlanmıştır.
4. Aşağıdakilerden hangisi hikâyedeki olay örgüsünün düzenleniş sebebidir? İşaretleyiniz.
İnsana özgü bir gerçekliği ifade etmek
5. a. Hikâyenin kişilerini, bu kişilerin özelliklerini ve olay örgüsündeki işlevlerini aşağıya yazınız.
Hapishaneye getirilen mahkumlar: Köylü sınıfına mensupturlar, hikayenin oluşmasında tali bir katkıları vardır.
İhtiyar: 80 yaşını aşkın bir köylüdür. Asıl hikaye onun anlattığı olaydadır.
Anlatıcı: Kim olduğu metinde belli olmamaktadır. İhtiyarla diyalogları sayesinde hikaye oluşmuştur.
b. Hikâyenin kişileri birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedirler? Hikâyeden örneklerle açıklayınız.
Hikayenin kişileri aynı olayı yaşamakla paylaşan kişilerdir. Böylece aynı kaderi paylaşmaktadırlar.
6. İncelediğiniz hikâye 1936 yılında yazılmıştır. Hikâyenin yazıldığı yıllarda bir yazar ve ihtiyar köylünün aynı koğuşta karşılaşıp karşılaşamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız.
7. a. “Kafa Kâğıdı” adlı metinde anlatılan olayı ve bu olayın geçtiği mekânı aşağıya yazınız.
Olay: Bir grup köylü ile birlikte bir ihtiyarın yol parası verememekle hapse düşmeleri

Mekan: Hapishane


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar