14 Mar 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,148.SAYFA

Reklamlar

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI
148.SAYFA
www.edebiyatfatihi.net

6. a. “Vurun Kahpeye” adlı romanın kitabınıza alınan bölümünün teması aşağıdaki temalardan hangilerinin beraber işlenmesiyle oluşmuştur? Karşılarına işaret koyunuz.
  Atatürk’ün ilke ve inkılapları 
  Anadolu insanının yaşama tarzı 
  Ahlak bozuklukları 
  Yanlış Batılılaşma 
  Hurafeler 
  Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele 
  Doğu ­Batı karşılaşması 
  Savaş sonrası şehirde ve kırsalda sürdürülen hayat 
  Halk ve aydınlar arasındaki ilişkiler
b. “Vurun Kahpeye” adlı romanın kitabınıza alınan bölümünün temasını söyleyiniz.
Halk ve aydınlar arası ilişkiler
c. “Vurun Kahpeye” adlı romandan kitabınıza alınan bölümün teması ile “Eski Bir Yara”adlı hikâyenin teması arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirtiniz.
İkisinde de işgal kuvvetlerinin zulmünden ve dedikodunun olumsuz gücünden bahsediliyor. Ama Vurun Kahpeye’de provokasyonun rolü çok daha fazladır.
ç. Cumhuriyet öncesi ve sonrası yaşanan sosyal ve siyasi olayların anlatmaya bağlı metinlerde nasıl yer aldığı ile ilgili yaptığınız araştırma ve incelediğiniz romandan hareketle Cumhuriyet Döneminde Millî Edebiyat zevk ve anlayışına bağlı kalarak eser veren sanatçılar, daha çok hangi temaları işlemişlerdir? Belirtiniz.
Aydın- halk çatışması, Anadolu insanının yaşayışı, Milli Mücadele ve Birinci Dünya Savaşı, işgaller gibi temalar işlenmiştir.
d. Metinden belirlediğiniz tema insana özgü hangi gerçekle ilişkilidir? Belirtiniz.
Halk ve aydınlar arasındaki fikir ayrılıkları, dünyanın her milletinde görülen olgulardır ve bu yönüyle evrenseldir.
e. “Vurun Kahpeye” adlı romanın tamamının teması nedir? Belirlediğiniz tema o günün yazarlarının işlediği ve edebî değeri olan bir tema mıdır? Düşüncelerinizi nedenleriyle belirtiniz.
Anadolu halkının aydınlarla çatışması işlenmiştir. Dönemin hemen hemen bütün romanlarında bu tema işlenmiştir.

f.  Cumhuriyet Döneminde, incelediğiniz romandaki temayla yazılmış eserler varsa adlarını söyleyiniz.
Yaban, Çalıkuşu
17. a. İncelediğiniz romanın anlatım tarzı ve yapı özelliklerini belirleyiniz.
Romanda halkın kullandığı süssüz, düzgün bir dil kullanılmıştır.
b. Belirlediğiniz yapı  ve  anlatım  tarzı  realist  romancıların  kullandıkları  roman  tekniklerine  hangi özellikleriyle uymaktadır? Bu konuda yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri de kullanarak düşüncelerinizi romandan örneklerle belirtiniz.
Roman, toplumsal gerçeklikleri yansıtması bakımından realist romana yaklaşmaktadır. Ayrıca sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarının dışında gerçek anlamlarında kullanılması yine bunun bir özelliğidir.
c. İncelediğiniz eser hangi tarz roman grubuna girer? Belirtiniz.
Bu eser realist- romantik bir tarzda tarihi bir roman olarak yazılmıştır.
18. a. Romanın anlatıcısı kimdir?
Romanın anlatıcısı olayların dışında konumlanmış üçüncü bir şahıstır.
b. Romanın anlatıcısı olay , durum , duygu ve olguları aktarırken hangi zaman kipini kullanmıştır? Neden?
Romanda görülen geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Bunun nedeni olayların geçmişte olduğu hissini verebilmektir.
c. Anlatıcının romanda tasvirleri, tahlilleri yaparken takındığı tavır ve dile yüklediği değer hangi anlatıcının bakış açısını yansıtmaktadır? Romandan örneklerle açıklayınız.
Romanda ilahi bakış açısı kullanılmıştır. “Hacı Fettah Efendi bu gürbüz delikanlıların atların üstünde boş ovada dolaşmalarına rağmen Yunanlılara karşı  muvaf fak  olacaklarına  inanmıyordu.”
19. a. İncelediğiniz romandan, o devirlerdeki Anadolu’nun yaşam koşulları, günlük hayatı, insanların eğitim durumları vb. konularda hangi bilgileri edindiniz?
b. Sizce yazarlar, cumhuriyetten sonra niçin Anadolu coğrafyası ve insanını anlatma ihtiyacı hissetmişlerdir?
c. İncelediğiniz romandan hareketle o günlerin Anadolu’sunu betimleyiniz.
ç. Anadolu, o günlerde gerçekten bu durumda mıdır, yazar mı Anadolu’yu romanına böyle yansıtmıştır? Açıklayınız.
20. “Vurun Kahpeye” adlı romanın tamamını göz önünde bulundurarak hangi edebî geleneğin devamı olduğunu ve hangi edebî akımın özelliklerini yansıttığını aşağıya yazınız.
Roman Milli Edebiyat akımına bağlı ve realist bir şekilde yazılmıştır.
21. a. Millî Edebiyat Dönemi zevk ve anlayışına bağlı kalınarak yazılan anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı özellikleri ve izledikleri temalar hakkında beyin fırtınası düzenleyiniz.

Maupassant tarzı (olay hikâyesi) hikâyeler kaleme alınmıştır. Olay örgüsü ,kişiler yer ve zaman yapı ögeleridir.
Yurt ve köy sorunları , Anadolu ,Anadolu insanı , toplumsal temalar

b. “Vurun Kahpeye” adlı roman edebiyat tarihimizde nasıl bir yere sahiptir? Belirtiniz.


22. a. Halide Edip Adıvar hakkında yaptığınız araştırma ve incelediğiniz romanından hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında bilgi veriniz.


b. İncelediğiniz romanda ve yazarın diğer romanlarında yaşamından ne tür izler görebiliyorsunuz? Belirtiniz.


c. Halide Edip Adıvar nasıl bir sosyal ve siyasi ortamda eserler vermiştir? Hangi kültür kaynaklarından beslenmiştir? Açıklayınız.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!