12 Mar 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Reklamlar

.....ANADOLU LİSESİ 11.SINIF  TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. SINAV SORULARI
1. Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz. ( 1x 10= 10 )

a) Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( …………. )

b) Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir. ( …………. )

c) Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. ( …………... )

d) 1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir. ( …………… )

e) Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır. ( ……….….. )

f) Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( …………….. )

g) Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.( ………..… )h) Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır. ( ……………… )
i) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı Ömer Seyfettin’dir. ( …………...… )
j) Ateşten Gömlek isimli eserin sahibi Halide Nusret Zorlutuna’dır. ( ………………...… )


2. Sami Paşazade Sezai, Dilber’in macerasını anlattığı “Sergüzeşt” adlı eserinde dönemin hangi toplumsal olayını anlatmıştır? ( 5 puan )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Aşağıdaki eserler kime aittir? ( 6 puan )
*Talim-i Edebiyat *Celâl Mukaddemesi *Tiryaki Sözleri:


4. a) Aşağıdaki eserleri sanatçısına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Kızıl Elma Göl Saatleri Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar Altın Işık

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Aşağıdaki eserleri türüne göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Rahmet 40 Yıl Mor Salkımlı Ev Rubab-ı Şikeste Bomba
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız. ( 2x5 =10 )

a) 1909–1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
b) Dilber adlı esir bir kızın içler acısı macerasını konu alan esaret temalı, Sami Paşazade Sezai romanı:
c) Maupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikâye türü:
d) R. Mahmut Ekrem’in abes-muktebes kafiyesine şiddetle karşı çıkmış eski edebiyat taraftarı şâir:

e) “Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi:


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon