.....ANADOLU LİSESİ 11.SINIF  TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. SINAV SORULARI
1. Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz. ( 1x 10= 10 )

a) Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( …………. )

b) Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir. ( …………. )

c) Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. ( …………... )

d) 1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir. ( …………… )

e) Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır. ( ……….….. )

f) Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( …………….. )

g) Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.( ………..… )h) Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır. ( ……………… )
i) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı Ömer Seyfettin’dir. ( …………...… )
j) Ateşten Gömlek isimli eserin sahibi Halide Nusret Zorlutuna’dır. ( ………………...… )


2. Sami Paşazade Sezai, Dilber’in macerasını anlattığı “Sergüzeşt” adlı eserinde dönemin hangi toplumsal olayını anlatmıştır? ( 5 puan )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Aşağıdaki eserler kime aittir? ( 6 puan )
*Talim-i Edebiyat *Celâl Mukaddemesi *Tiryaki Sözleri:


4. a) Aşağıdaki eserleri sanatçısına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Kızıl Elma Göl Saatleri Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar Altın Işık

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Aşağıdaki eserleri türüne göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Rahmet 40 Yıl Mor Salkımlı Ev Rubab-ı Şikeste Bomba
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız. ( 2x5 =10 )

a) 1909–1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
b) Dilber adlı esir bir kızın içler acısı macerasını konu alan esaret temalı, Sami Paşazade Sezai romanı:
c) Maupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikâye türü:
d) R. Mahmut Ekrem’in abes-muktebes kafiyesine şiddetle karşı çıkmış eski edebiyat taraftarı şâir:

e) “Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi:Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar