9 Şub 2016

Tuğrul Tanyol’un “sudaki ankâ” ve Ataol Behramoğlu’nun “Kızıma Mektuplar” adlı şiirlerini ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırınız. 1980 sonrası şiirle İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirlerin farklılıklarını

REKLAMLAR


 Tuğrul Tanyol’un “sudaki ankâ” ve Ataol Behramoğlu’nun “Kızıma Mektuplar” adlı şiirlerini ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırınız. 1980 sonrası şiirle İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirlerin farklılıklarını belirleyiniz.

1980 sonrası şiir gelenekten yeni bir biçimde faydalanan, bireysel, imgesel, kapalı anlatımı esas alan, şiirde ideolojiyi dışlayan bir şiir özelliği gösterirken İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir toplumsal temaları esas alır, gelenekten yararlanmaz, anlatımı sloganlara dayalıdır ve ideolojiye yaslanır.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon