5 Şub 2016

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKIYLA İLGİLİ NELER BİLİYORUZ ?

REKLAMLAR


 • PEYGAMBERİMİZİN AHLAKIYLA İLGİLİ NELER BİLİYORUZ ?
 • Bütün hareketleri mutedil, ve ölçülü idi.
 • Güler yüzlü tatlı sözlü idi.
 • Kimseye fena söz söylemez, kötü muamele yapmazdı.
 • Yumuşak ve alçak gönüllü idi.
 • İnsanları birbirine ısındırır, birbirinden soğutmazdı.
 • Sert ve kaba değildi.
 • Yüksek sesle konuşmazdı.
 • Kötü söz söylemezdi.
 • Hata aramazdı.
 • Üç şeyden kesinlikle kaçınırdı: Münakaşa, çok konuşmak, kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmak.
 • Her işi mutedil idi. Birbiriyle çelişki arz eden hareketleri yok idi.
 • Peygamberliğine mahsus ciddiyet ve vakarını ashabıyla kendisi arasında duvar yapmamıştı.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon